På nationaldagen meddelar Migrationsverket att antalet nya svenska medborgare ökar och har ökat under de tre senaste åren.

2015 beviljades 35 867 medborgarskap. 2017 var motsvarande siffra 55 420. Trenden håller i sig i år då antalet hittills ligger på ungefär 25 000.

Barn under 18 år inkluderas dock i förälderns ansökan så det verkliga antalet är högre.

De största grupperna som idag beviljas svenska medborgarskap är syrier, statslösa och somalier.

Kraven för att bli svensk medborgare är bland annat att man ska kunna styrka sin identitet, men efter åtta år i landet slopas det kravet.

Men ska även ha permanent uppehållstillstånd eller uppehållsrätt, ha bott i Sverige i fem år (fyra för statslösa och flyktingar enligt Genevekonventionen, två för nordiska medborgare, tre för den som varit gift eller sambo med en svensk medborgare i två år) samt ”ska ha haft och väntas fortsätta ha ett hederligt levnadssätt”.

Den största europeiska gruppen som vill bli svenska medborgare är polacker följt av britter, den sistnämnda en grupp som ökar kraftigt.

Mellan 2015 och 2017 ökade antalet medborgarskapsärenden med ungefär 55 procent och bifallsandelen låg stadigt kring 83-85 procent.

En av anledningarna till att Migrationsverket på kort tid fått många fler ärenden att behandla är den ändring i medborgarskapslagen som gjordes 2015 som innebar ett flertal lättnader. Dessa gäller framför allt barn och ungdomar där föräldrar kan göra en anmälan om svenskt medborgarskap för sina barn efter att ha bott kortare tid i landet (två till tre år) än tidigare (fyra till fem år).