Malmö stad har bidragit med 150 000 kronor i projektstöd till den arabiska bokmässan. På mässans hemsida saluförs antisemitisk litteratur.

Då Malmö stad uppmärksammades på att bokmässan säljer den antisemitiska litteraturen avslutade man samarbetet.

– Det har kommit till vår kännedom att besökare på bokmässans webb erbjuds köpa antisemitisk litteratur, vilket är helt oacceptabelt säger kulturdirektör Pernilla Conde Hellman. Det går stick i stäv mot allt som vi står för och vi väljer därför att omedelbart avbryta samarbetet.

Man ställer nu in planerade samarrangemang med bokmässan och uppmanar andra bidragsgivare som Statens kulturråd att göra detsamma.

– Årets stöd har beviljats med särskilda villkor och skulle följas upp efter genomfört evenemang, men vi väljer att avsluta samarbetet och ska se över om vi kan återkräva det redan utbetalade projektstödet, avslutar Pernilla Conde Hellman.

Besviken samordnare

På Arabiska bokmässan är samordnare Esaat Estabrak besviken.

– Det här är ingenting vi har fått någon information om förrän nu säger hon. Vi försöker kontakta Malmö stad nu för att lösa det här problemet, säger hon till Kvällsposten.

Estabrak anser att Malmö stad kunde ha kontaktat dem innan pressmeddelandet gick ut.