En vänstervriden organisation som långt ifrån behandlar människor lika enligt de värdegrundsprinciper man officiellt hyllar. Så beskriver en före detta handläggare på arbetsförmedlingen sitt tidigare arbete på myndigheten i en längre text på Katerina Magasin.

Personen i fråga arbetade i fem år på arbetsförmedlingen i Göteborg. Utöver att beskriva arbetsplatsen som vänstervriden menar den före detta handläggaren även att den präglades av en tystnadskultur där en vänstervriden värdegrundsretorik och kravlöshet gentemot invandrare rådde. Krav på att utländska arbetssökande skulle kunna tala svenska ansågs rasistiskt och man var överens om att alla svenskar är rasister.

Då positionen var personens första myndighetsjobb fick man åka på en kurs i statstjänstemannarollen. Handläggare från hela Sverige åkte till Stockholm. Övriga kursdeltagare beskrivs som redan ”fullärda inom vänstervriden värdegrundsretorik”.

Goda svenskkunskaper rasistiskt

Dessa reagerade bland annat starkt på ett fiktivt fall med en man från Syrien som inte fick jobb i en butik då mannen inte uppfyllde arbetsgivarens krav på fullgod svenska. Detta ansåg framför allt kursdeltagarna från Malmö var diskriminerande och rasistiskt. Då man försökte problematisera de bristande språkkunskaperna och ställde det i relation till en bristande integration hette det att ”alla svenskar är rasister”, och där stannade diskussionen.

Djupt rotad antisemitism

Efter ett tag på den nya arbetsplatsen stod det klart hur djupt rotad antisemitismen var bland kollegorna, samtidigt som de i övrigt påstod sig vara ”antirasister”. Reaktionerna på då personen själv avslöjade att denne hade judisk bakgrund blev ofta aggressiva och hatiska. Förintelsen var något man påstod var falskt eller relativiserade.

Kontoret styrdes av en grupp nyutexaminerade vänsterkvinnor i 23-25-årsåldern som alltid var snabba med att skvallra för chefen ifall någon bröt med deras så kallade värdegrund. Ett sådant ”brott” var exempelvis då det avslöjats att en kollega röstar på Sverigedemokraterna.

Svensk julmat kränkande

Till julen beställde man libanesisk mat så inte medarbetarna från Mellanöstern skulle känna sig utanför. Svensk julmat kunde dessutom uppfattas som ”kränkande”, menade man.

När man inte fick ut tillräckligt många invandrarkvinnor i arbetsmarknadspolitiska insatser hette det att man diskriminerade utländska kvinnor. Då de eventuella orsakerna till detta påtalades hette det att man bara satsade på män och att det var personalens misslyckande som var den egentliga orsaken samt att de måste börja tänka mer jämställt.