I sex av de nio förskolor som ligger i Ronneby centrum har mellan 60 – 89 procent av barnen ett annat modersmål än svenska. På Skogsgläntans förskola är arabiska huvudspråk då majoriteten av barnen talar det språket.

– Ibland när det uppstår konflikter så kan det bli problem, det är väl kanske en utmaning, säger Monica Berggren, som arbetar som rektor på Skogsgläntans förskola, till SVT.

Anledningen uppges vara att nyanlända migranter och anhöriginvandrare blir bosatta i vissa få områden i kommunen.

– De här förskolorna ligger i anslutning till de bostadsområden där vi har våra flesta nyanlända, säger Ingela Berg, förskolechef i Ronneby kommun.

Personalen har svårt att förstå barnen

Förskolepersonalen har svårt för att förstå barnen och att göra sig förstådda. Det säger Camilla Widerström som är förskolelärare på Skogsgläntans förskola.

När SVT:s reporter frågar hur de gör för att förstå barnen – eftersom föräldrarna till barnen förmodligen inte heller kan svenska – svarar Widerström att de får ta hjälp av något annat barns vårdnadshavare.

– Då tar vi hjälp av någon annan vårdnadshavare som kan svenska lite bättre. Vi har även haft nystartsjobbare som hjälpt oss att sätta ord på vardagen för barnen, berättar Camilla Widerström.