Skillnaden mellan att gå på bidrag och arbeta är inte tillräckligt stor. Det menar tre företrädare för arbetsgivarorganisationen Almega och nu vill man att det ska löna sig mer att jobba.

Omkring 725 000 personer, var åttonde person i arbetsför ålder, försörjer sig i dag helt på bidrag. Knappt hälften ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Samtidigt finns ett stort antal lediga jobb, varav många kräver endast en kortare introduktion eller utbildning.

Hur kommer det sig att arbetsgivare har svårt att tillsätta dessa platser, trots den enorma tillgången på personer i arbetsför ålder? En betydande orsak är dessvärre att det helt enkelt inte lönar sig att ta ett jobb för många som lever på sociala ersättningar.

LÄS ÄVEN: Fyra av Sveriges tio miljoner invånare försörjer nationen

I en rapport Almega gjort konstaterar man att den ekonomiska vinsten av att börja arbeta är låg för familjer som lever på ekonomiskt bistånd.

Ett par med ett barn, där båda vuxna lever på ekono­miskt bistånd, ökar sin disponibla månadsinkomst med blygsamma 200 kronor om en av dem börjar arbeta heltid. Med fler barn i hushållet försvinner den ekonomiska vinsten av att arbeta helt och hållet. Hela arbetsinkomsten försvinner i och med att bidragen då minskar.

Om båda vuxna börjar arbeta blir det dock en betydande inkomsthöjning, vilket man menar visar hur viktigt det är att stärka de ekonomiska drivkrafterna för en första arbets­inkomst.

För att ändra på situationen föreslår man fem punkter: Skärp kraven på aktivitet i bidragssystemen, inför ett bidragstak, förstärk nystartsjobben, bygg ut jobbskatteavdraget och fortsätt reformen av Arbetsförmedlingen.

Sammanfattningsvis skriver trion att värdet av ett jobb kan inte överskattas och att det alltid måste löna sig att arbeta.

LÄS ÄVEN: Pensionschocken: Lönar sig INTE att arbeta