I en ny rapport från fackförbundet Kommunal med mer än 2 000 arbetsplatsombud runt om i landet uppger hälften att vikarierna under sommaren haft så pass dåliga kunskaper i svenska språket att de inte kunnat sköta sina arbetsuppgifter inom hemtjänsten, särskilt boende och daglig verksamhet.

– Det är fullständigt oacceptabelt – och det går åt fel håll, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

– Detta är en rejäl larmsignal till de som nu förhandlar om Sveriges budget.

LÄS ÄVEN: Hälften av personalen i äldreomsorgen talar inte svenska – har lett till livsfara för de gamla

De bristande svenskkunskaperna har bland annat lett till att vikarierna haft problem med att följa instruktioner och kommunikationssvårigheter med både brukare och kollegor.

– Man behöver självklart kunna det svenska språket om man ska jobba med människor. Man får inte gena när det gäller detta, konstaterar Tobias Baudin som anser det orimligt att regeringen satsar miljarder på friår och en familjevecka medan kommunerna går på knäna.

Samtliga utan adekvat utbildning
Utöver språkförbistringarna har var fjärde arbetsgivare svarat att man inte lyckats anställa det antal vikarier man velat ha och nästan lika många uppger att ingen av de vikarier man fått haft utbildning inom vård och omsorg.

Från regeringens sida lägger man skulden på kommunerna.

– Min bild är att kommunerna i grunden vet detta men att de under lång tid inte har prioriterat äldreomsorgen. Nu kommer det att behöva förändras när allt fler blir äldre, säger socialminister Lena Hallengren (S).