Sedan Fredrik Reinfeldt var statsminister har Moderaterna gått på Sverigedemokraternas linje avseende invandringen och medgett att den varit alldeles för stor. Nu är det Reinfeldts syn på försvaret som ”ett särintresse” som också sågas retroaktivt.

I veckan utsåg regeringen Henrik Landerholm (M), senast generaldirektör för Myndigheten för psykologiskt försvar, till nationell säkerhetsrådgivare.

– Jag och övriga regeringen ser mycket positivt på att Henrik Landerholm tackat ja till att bli Sveriges första nationella säkerhetsrådgivare. Vi lever nu i en tid där många olika hot kan riktas mot Sverige. Det kräver mer av den samlade förmågan att analysera och koordinera insatser mot nationella säkerhetshot, säger statsminister Ulf Kristersson.

LÄS ÄVEN: Fredrik Reinfeldt: Sverige har inte misslyckats med invandringen

Landerholm är överstelöjtnant i reserven och har tidigare även varit riksdagsledamot och ordförande i försvarsutskottet, ledamot i försvarsberedningen och rektor och chef för Försvarshögskolan samt generaldirektör för Folke Bernadotteakademin.

Vidare ledde han under två år den samlade svenska insatsen i norra Afghanistan och är sedan 1999 ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin och Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ger SD rätt på ännu en punkt

Sedan tidigare har Moderaterna tagit avstånd från före detta statsminister Fredrik Reinfeldts invandringspolitik. Nu blir försvarspolitiken nästa fråga där partiet både sågar Reinfeldt och ger Sverigedemokraternas hållning sedan långt tillbaka rätt.

LÄS ÄVEN: Kristersson ber Reinfeldt om ”goda råd”

Då Landerholm deltog i SVT Aktuellt på torsdagen konstaterade han bland annat att nedrustningen av det svenska försvaret var ett misstag.

– Sverige gick alldeles för långt i sin nedrustning och skulle ha bibehållit en högre grundplatta av militär och annan förmåga, inklusive totalförsvarsförmåga. Det är en viktig lektion för framtiden.

Vem var sämst som statsminister?