➤ En del av förklaringen till de fortsatt höga nivåerna är anhöriginvandringen.

Trots den påstått omlagda invandringspolitiken på EU:s miniminivå, ligger antalet personer som beviljas asyl fortfarande på rekordnivåer.

Fram till och ned november i år har 50 100 personer beviljats uppehållstillstånd – en siffra som alltså kommer revideras upp då även december sedan räknas med.

– Vi ligger på höga nivåer i antal beviljade uppehållstillstånd, och det är ju naturligt med tanke på hur många som har kommit till Sverige under de senaste åren, särskilt 2015, säger Fredrik Söderberg Bruce på Migrationsverkets presstjänst till SVT.

LÄS MER: Varning för Moderaternas nya ”strama” invandringspolitik

Nuvarande takt ligger i nivå med rekordåret 1994 då mer än 58 000 beviljades uppehållstillstånd.

Enligt Migrationsverkets prognos kommer antalet uppehållstillstånd för asylsökande och anhöriga att ligga på omkring 43 000 för nästa år och 33 000 till 2019.