Siffror från Migrationsverket visar att mycket få som söker asyl i Sverige har med sig några ID-handlingar. Bland de dominerande invandrargrupperna somalier, afghaner, etiopier, eritreaner och iranier är frånvaron av pass nästan hundraprocentig och i snitt för alla migranter handlar det om åtta av tio.

Den profilerade asyldebattören och tidigare flyktingombudsmannen Merit Wager har begärt in och sammanställt uppgifter från Migrationsverket om hur stor andel av de som sökt asyl i Sverige under och efter sammanbrottet i mottagandet 2015 som inte kunnat visa pass eller annan godtagbar ID-handling. Det visar sig vara extremt många, från ett stort antal utomvästliga länder närapå samtliga.

Migrationsverket tonar ned

På Migrationsverket vill man tona ned problemet genom att hänvisa till att asylsökande kan styrka sin identitet på andra sätt än med ID-handlingar. Myndigheten uppger också att det förekommer att asylsökande lämnar in ID-handlingar senare men vill inte berätta hur vanligt eller ovanligt det är.

Det framgår inte heller av Migrationsverkets kommentar hur dessa personer kommit över ID-handlingar från hemlandet som de inte hade vid ankomsten till Sverige. Wager skriver: ”Man kan förstås undra varför de som sökte asyl inte visade upp sina id-handlingar när de kom, om de nu ändå hade sådana.”

Hundraprocentig frånvaro av pass för många länder

Wager har gjort separata sammanställningar för åren 2016 till 2019. Från ett stort antal länder, främst afrikanska sådana, var det inte en enda asylsökande som kunde styrka sin identitet med pass eller motsvarande. Andelen ”passlösa” var även förkrossande hög för personer från några av de största ursprungsländerna som Afghanistan och Somalia. Deet bör också nämnas att Syrien som under flera år toppat ankomstlistan inte omfattas av sammanställningen.

2016

100 % Angola, Barbados, Benin, Bhutan, Burma, Centralafrikanska Republiken, Djibouti, Dominikanska Republiken, Frankrike, Gabon, Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Haiti, Indonesien, Jamaica, Kroatien, Malta, Mocambique, Montenegro, Niger, Nordkorea, Norge, Saint Kitts och Nevis, Sierra Leone, Slovakien, Sydafrika, Sydsudan, Tchad, Thailand, Tyskland, Ungern.
99 % Somalia
97 % Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Kuba, under utredning
96 % Etiopien, Tanzania
95 % Kenya, Nigeria
94 % Senegal
93 % Azerbajdzjan, Bangladesh, Eritrea, Indien, Marocko
92 % Algeriet, Armenien, Kazakstan, Libyen, Kosovo
91 % Egypten
90 % Elfenbenskusten, Iran, Tunisien

2017

100 % Botswana, Burma, Costa Rica, Dominikanska Republiken, Ecuador, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Gabon, Guinea Bissau, Guyana, Indien, Indonesien, Kambodja, Lettland, Litauen, Mali, Malta, Mocambique, Nederländerna, Mauretanien, Niger, Nordkorea, Paraguay, Sierra Leone, Slovakien, Storbritannien, Sydsudan, Thailand, Tjeckien, Togo, Tyskland, Vietnam.
99 % Okänt, Somalia, under utredning
98 % Eritrea, Pakistan
97 % Afghanistan, Guinea
96 % —
95 % Azerbajdzjan, Etiopien, Filippinerna, Kirgizistan
94 % Jordanien, Kongo, Kuba, Marocko,
93 % Algeriet, Kenya
92 % Bangladesh, Libanon. Libyen
91 % Kongo, Nigeria
90 % Gambia

Kuriosa: 1201 personer som sökte asyl uppgav att de var statslösa. Märkligt nog kunde ändå 11 % uppvisa passhandling.

2018

100 % Australien, Burundi, Demokratiska Republiken Kongo, Djibouti, Dominica (troligen menas här Dominikanska Republiken), Gabon, Grekland, Guinea Bissau, Indonesien, Jamaica, Lettland, Mauretanien, Mocambique, Niger, Okänt, Rumänien, Sierra Leone, Sydsudan, Tadzjikistan, Zambia
99 % Somalia,
98 % Afghanistan
97 % —
96 % —
95 % Bangladesh, Pakistan,
94 % Senegal, Thailand,
93 % Azerbajdzjan, Etiopien, Gambia, Jordanien
92 % Armenien, Indien, Indonesien, Irak, Libyen, Marocko,
91 % Argentina, Kina, under utredning
90 % —

2019

100 % Australien, Benin, Bulgarien, Dominikanska Republiken, Finland, Frankrike, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Indien, Indonesien, Jamaica, Mauritius, Myanmar, Niger, Norge, Okänt, Panama, Saint Kitts och Nevis, Spanien, Sydafrika, Sydsudan, Tchad, Thailand, Tjeckien, Togo, Tyskland
99 % Somalia
98 % Angola
97 % —
96 % Afghanistan, Pakistan, Vietnam
95 % Etiopien, Kosovo, under utredning
94 % —
93 % Ghana, Sierra Leone
92 % Bangladesh, Irak, Marocko
91 % Nigeria
90 % Libyen, Malaysia, Nepal

I reda tal handlar det om 77 000 personer från uppräknade länder som bara under dessa år släppts in i landet utan att de kunnat styrka sin identitet med pass eller motsvarande giltig ID-handling. Den totala siffran är ännu högre eftersom många länder inte är medräknade i sammanställningen.