➤ Södertörns tingsrätt meddelar på tisdagsförmiddagen att man beslutat frikänna samtliga åtalade för den uppmärksammade misstänkta gruppvåldtäkten i Stockholmsförorten Fittja i augusti 2016. Frikännandet var väntat sedan de åtalade försattes på fri fot efter att den sju dagar långa rättegången avslutats.

Domstolen var enig om att bevisningen mot de fem åtalade är otillräcklig. Man anser också att målsägandens berättelse inte hänger ihop och därför inte kan tillmätas så högt bevisvärde att det räcker för fällande dom. Vissa uppgifter som kvinnan lämnade har enligt domstolen visat sig inte stämma.

Kritik riktas också från domstolen mot att utredningen företett ”stora brister”. Bland annat har det uppmärksammats att den under lång tid blev liggande hos polisen utan att något utredningsarbete ägde rum. Initialt undersöktes också fel plats som brottsplats.

För två av de åtalade hade åklagaren yrkat på sex års fängelse för grov våldtäkt. För tre medåtalade var yrkandet två års fängelse för medhjälp till grov våldtäkt. Betydligt fler personer än de som åtalats uppgavs ha deltagit i den misstänkta gruppvåldtäkten. Samtliga ingår i ett antisocialt gäng med utomvästlig invandrarbakgrund i det s.k. ’utanförskapsområdet’ Fittja i södra Storstockholm.

Viss bevisning för att sexuella handlingar mellan de åtalade och kvinnan ägt rum finns. Åklagaren har dock enligt domstolen inte kunnat visa bortom rimligt tvivel att dessa skett med tvång och utan samtycke. De åtalade har erkänt att de haft sex med kvinnan men uppgett att detta skett frivilligt och som betalning för droger. Det är oklart varför ynglingarna inte sekundärt åtalats och fällts för sexköp och narkotikabrott.

Åklagaren i målet, Markus Hankkio, har ännu inte tagit ställning till om han tänker överklaga domen.

De åtalades juridiska ombud förklarar sig nöjda med den friande domen. Man kommer nu sannolikt att söka skadestånd på cirka 200.000 kronor per person för var och en av de friade ynglingarna.

Kvinnans advokat Elisabeth Massi Fritz är däremot kritisk till domstolens beslut. Hon kallar domen för ”en skam för svenskt rättsväsende” och uppger att hon tänker överklaga.

Massi Fritz har tidigare citerat sin klient som bland annat ska ha sagt att hon känt sig rättslös och att hennes chanser att få rättvisa undergrävs av att hon är missbrukare och ”inte beter mig som det perfekta offret domstolen är van vid”. Massi Fritz har också inför rättegången och domslutet sagt att hon betraktar mål av det här slaget mer som ett lotteri än som en rättsprocess.