Två småpojkar utsattes vid var sitt tillfälle för sexövergrepp när de gick ensamma. Vid båda tillfällena hotades offren med kniv. Påföljden för förövaren som tidigare är dömd till vård för en lång rad brott blev ungdomsvård. Domen har överklagats av åklagaren som anser att både brottsrubricering och påföljd bör skärpas. Utvisning ur landet är däremot inte aktuellt.

Det var i Upplands Väsby norr om Stockholm som Adan Mohamded Hassan, invandrare från Somalia, under knivhot begick två fall av sexualbrott mot två pojkar, 11 respektive 12 år gamla. Pojkarna har drabbats av psykiska problem efter skräckupplevelserna. Adan var vid tillfället bosatt på ett HVB-hem i området.

Adan Mohamed Hassan. Bild: Polisen.

HVB-hemmet som Adan bodde på ligger inte långt ifrån brottsplatserna.

Första offret

Den 27 november 2019 gick en 12-årig pojke på en gata i Upplands Väsby när en okänd mörkhyad man – senare identifierad som Adan – kom fram och tog tag om hans nacke och höll fast honom. Adan placerade samtidigt andra handen innanför pojkens underkläder och rörde vid hans stjärt. Adan sa ”vill bara se” och nämnde att han bar kniv när pojken bad honom sluta. Pojken uppger i förhör att han blev livrädd.

Genom att pojken erbjöd sin plånbok med 200 kr i fick han Adan att sluta. Han tog pengarna från pojken och sprang från platsen. Pojken var i chock, sprang från brottsplatsen och ringde därefter sin pappa.

Pojken var så rädd efter händelsen att han inte kunde sova och inte vågade gå ut själv eller ens med sina vänner. För att kunna ta sig till skolan fram och tillbaka fick han skjuts.

Våldtäkt mot barn

När kammaråklagare Jenny Östling lämnade in stämningsansökan till Attunda tingsrätt rubricerade hon Adans gärning mot den 12-åriga pojken som våldtäkt mot barn.

Åklagarens starkaste bevis är att Adans DNA hittats på pojkens underkläder, på bakstyckets insida.

Andra offret

Den 18 december 2019 i Upplands Väsby var en 11-åriga pojke ute och gick när han såg en mörkhyad man – senare identiferad som Adan – gå bakom honom när han var på väg hem. Adan gick plötsligt ifatt honom och frågade var tågstationen ligger. Pojken gav Adan en vägbeskrivning och fortsatte sedan gå hemåt.

Adan fortsatte följa efter och fråga om anvisningar. Pojken kände att Adan tog tag i hans ena axel. han blev rädd och började gråta och skrika. Pojken vädjade till Adan att släppa taget och låta honom gå hem. Då svarade Adan ”schhh, jag har kniv”.

Pojken hamnade i chock, blev rädd och såg att Adan försökte krama om honom. Vid tre försök försökte Adan ta på pojkens rumpa, men han gjorde motstånd genom att backa undan och försöka mota bort Adan. Denne nämnde då åter att han bar kniv på sig och tänkte ta fram den. Pojken bad att inte behöva se den för att inte riskera att svimma.

Flera gånger vädjade pojken till Adan att han skulle släppa honom. Istället för att låta pojken gå frågade Adan var pojken bodde. Denne pekade i motsatt riktning än den verkliga, detta med tanken att Adan inte skulle föra honom längre bort från hemmet.

Knepet fungerade. Adan förde pojken i riktning bort från den som pojken pekat i. Han började därefter hårdhänt klämma på pojkens stjärt, vilket fick denne att börja skaka, skrika och gråta.

Till slut lyckades han stöta bort Adan, frigöra sig och springa hemåt. Adan valde då att avbryta och springa åt andra hållet. Väl hemma skrek och grät pojken och berättade att en okänd man försökt våldta honom.

Beskrivningen som pojken gav var att gärningsmannen var mörkhyad, hade kort hår, bruna ögon, vit-svart jacka, vit-gråa skor och grå-svarta byxor. Pojkens föräldrar begav sig ut för att söka i området, men hittade först inte gärningsmannen.

Tillsammans med pojken åkte föräldrarna sedan ut med bil för att vidga sökandet. När bilen efter en stund passerade en ma pekade pojken ut honom som den som försökt våldta honom och började samtidigt åter gråta och skaka.

Mamman vände bilen och såg när hon körde tillbaka att pojkens pappa som färdades i en egen bil redan var framme och höll fast mannen. Polis tillkallades som övertog gripandet.

Pojken har efter övergreppet mått mycket dåligt och vågar inte längre gå ut själv.

Analysresultat från baksidan på pojkens byxor gav vid rättsmedicinsk undersökning träff på den envarsgripne Adans DNA och han kunde därmed knytas till brottet.

Fantombild på Adan. Bild: Polisen.

Förekommer tidigare i belastningsregistret

Den 1 april 2019 dömdes Adan av Umeå tingsrätt för stöld, försök till stöld och ringa stöld. Straffet blev ungdomsvård och ett lägre belopp i skadestånd.

Den 20 december samma år dömdes Adan åter av Umeå tingsrätt, denna gång för misshandel, två fall av olaga hot, ofredande, grov stöld, försök till grov stöld, två fall av häleri och ringa narkotikabrott.

Påföljnden blev ungdomsvård och skadestånd till olika målsägande om totalt 32 848 kronor. Adans föräldrar fastställdes som solidariskt skyldiga att hjälpa till med att gottgöra de olika brottsoffren ekonomiskt.

Kom till Sverige som anhörig

År 2015 kom Adans storebror till Sverige som så kallat ensamkommande flyktingbarn. Efter att brodern fått permanent uppehållstillstånd kunde Adan och resten av familjen invandra till Sverige som anhöriga. Adan ansökte om uppehållstillstånd den 2 mars 2017, vilket beviljades en månad senare den 2 maj 2017.

Vård för Adan efter 35 brott

Socialtjänsten i Umeå erbjöd efter Adans omfattande brottskariär vård för hans hälsa, utbildning, känslor, beteende och sociala relationer. Han akulle få hjälp med att minska risken att återfalla i kriminalitet. För detta var han intagen på ett HVB-hem. Det hindrade dock inte att han begick de sexualbrott mot barn som han nu dömts för.

Tingsrätten mildrade brottsrubriceringen

Tingsrätten ansåg att bevisningen inte räcker för att – så som åklagaren påstått – fastställa att Adan penetrerat pojkens analöppning. Domstolen bedömning är att Adan endast ”vidrört på och strax bredvid” öppningen varför man mildrar brottsrubriceringen.

Den 3 september 2020 meddelade Attunda tingsrätt dom i målet. Adan Mohamed Hassan (2003-06-30), medborgare i Somalia, dömdes för försök till våldtäkt mot barn, sexuellt ofredande och olaga hot.

Påföljden blev som tidigare ungdomsvård. Han ska även betala skadestånd på 78 000 kr till den 12-åriga pojken och 17 500 kr till den 11-åriga pojken.

Tingsrättsdomen överklagas

Adan, åklagaren och pojkarna har samtliga överklagast tingsrättsdomen till Svea hovrätt. Adan yrkar på att bli frikänd från åtalspunkten försök till våldtäkt av barn samt slippa betala skadestånd till den 12-åriga pojken.

Åklagaren vill tvärtom se en skärpning av både brottsrubricering och påföljd.

”Jag begär att hovrätten, med ändring av tingsrättens dom i skulddelen dömer Adan för grov våldtäkt mot barn, samt att påföljden ska bestämmas till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning”, skriver han i sitt yrkande. Yrkandet innehåller inte någon begäran om utvisning.

Även den 12-åriga pojken yrkar att Adan ska dömas för grov våldtäkt mot barn alternativt våldtäkt mot barn och att skadeståndet ska höjas till 215 200 kr.

Den 11-åriga pojken yrkar att Adans skadestånd till honom ska höjas till 23 800 kr.

I ett mejl till Samhällsnytt skriver Svea hovrätt att huvudförhandling i målet är planerad att inledas den 29 oktober 2020 och avslutas den 6 november 2020. Man upplyser samtidigt om att hovrätten brukar avkunna dom en vecka efter avslutad huvudförhandling.

Den vänsterliberala boulevardtabloiden Expressen har uppmärksammat brotten men har i sina artiklar utelämnat gärningsmannens nationalitet och invandrarbakgrund.

Tingsrättsdomen kan laddas ned på följande länk: Attunda TR B 15535-19 Dom 2020-09-03

Åklagarens överklagande till hovrätten kan laddas ned på följande länk: Svea HR B 10061-20 Aktbil 1