I en undersökning Novus gjort på uppdrag av Röda korset framgår att drygt hälften av svenska folket någon gång upplevt ofrivillig ensamhet, och allra värst är det för de yngre där nästan åtta av tio känt sig ensamma.

Undersökningen visar att den upplevda ensamheten är utbredd över hela landet och i alla åldrar, och enligt forskning kan ofrivillig ensamhet under en längre tid leda till allvarliga hälsoeffekter.

– Vi ser att social isolering, framför allt om den pågår en längre tid, kan få stora konsekvenser för människors psykiska och fysiska hälsa. Vi måste alla börja i det lilla. Det kan handla om att ringa ett samtal, bekanta sig med en granne – små saker som kan bryta en isolering, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Undersökning: Svenska ungdomar Nordens ensammaste och olyckligaste

Drygt hälften av svenskarna, 51 procent, uppger att man upplevt ofrivillig ensamhet under det senaste året. Värst drabbade är unga i åldrarna 18–29 där 77 procent uppger att man känt sin ensam. Undersökningen visar också att en klar majoritet, 64 procent, inte tror att deras känsla av ensamhet kommer att förändras under det kommande året.

Skamkänslor

Inte sällan förknippas ensamhet med skamkänslor och är något man ogärna diskuterar.

LÄS ÄVEN: Studie: Mäns ensamhet kopplas till ökad cancerrisk

– Under pandemin tog vi emot betydligt många fler ärenden som berörde ungas känsla av ensamhet. Mångas oro var kopplad till att skolorna var stängda, men vi ser även fler ärenden som inte är kopplade till pandemin där människor upplever att de inte har någon att vända sig till. Ensamheten är en ingång till en spiral av psykisk ohälsa och att bryta ensamheten blir då en viktig del i arbetet mot ett välmående folk, säger Lotta Schneider, förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund.