I veckan meddelade Australien att man skär ned på det årliga mottagandet av invandrare från 190 000 till 160 000. Samtidigt kommer man att förbjuda att nyanlända bosätter sig i landets största städer under tre år för att minska trångboddheten.

I maj är det val i Australien och premiärminister Scott Morrison, som har det svårt i opinionsmätningarna, hoppas nå de många väljare som är frustrerade över bostadspriser och trångboddhet – något många ser som en konsekvens av befolkningstillväxten.

– Det här är ett praktiskt problem australiensare vill ha adresserat, sa Morrison till reportrar efter att ha kungjort det minskade mottagande som träder i kraft den 1 juli.

Morrison uttrycker också frustration över att då frågor som dessa avhandlas, som befolkning och invandring, kidnappas debatten av de med skilda åsikter som försöker utnyttja dem för andra ändamål.

Enligt en mätning publicerad i september 2018 vill 63 procent av invånarna i Sydney se att inflyttningen av invandrare till staden minskar.