I ny forskning beskrivs hur elbilarnas högre vikt leder till större vägslitage, vilket i sin tur ger ett ökat antal farliga partiklar. Och det kan bli en dyr historia.

Det är forskare vid Umeå universitet som slår fast att elbilar bidrar till ökade utsläpp av farliga partiklar i luften, i synnerhet då de är utrustade med dubbdäck.

LÄS ÄVEN: Billigare ladda elbilen med dieselkraftverk

– Den ökade ohälsan till följd av mer partiklar i luften som orsakas av tyngre elbilar kan uppskattas ge en samhällsekonomisk merkostnad om en miljard kronor per år i Stockholm, ifall användningen av dubbdäck fortsätter på samma nivå, säger Hedi Kriit, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet till Teknikens Värld.

Hellre cykelvägar

Just i Stockholm är vägslitage den största lokala källan till hälsofarliga partiklar i luften och man skulle hellre se en satsning på cykelvägar än på elbilar.

LÄS ÄVEN: Prischock väntar för elbilsägare i vinter

– Att bygga cykelvägar är något av en win-win-situation för såväl klimat och hälsa som för samhällsekonomin. En elektrifiering av bilparken är förmodligen också nödvändig av klimatskäl, men då bör man försöka hålla nere fordonsvikten och se över var dubbdäck ska användas, säger Hedi Kriit till Teknikens Värld.

Kör du elbil?