Sverigedemokraterna håller den 16-18 mars sin valkonferens, där deras första 60 namn till riksdagen ska fastställas. Efter att valberedningen föreslagit omfattande utrensningar av nuvarande ledamöter presenterade idag Petter Nilsson, SD Västerbotten, ett ändringsförslag till riksdagslistan. Förslaget skiljer sig på fyra platser.

Samhällsnytt var först att avslöja att ledamoten Kent Ekeroth föreslås petas av valberedningen. Det har gett upphov till många protester och bland annat har en Facebook-grupp startats till hans stöd.

Utöver honom petas även tongivande företrädare såsom SD:s försvarspolitiske talesperson Mikael Jansson, trafikpolitiske talespersonen Per Klarberg och Fredrik Eriksson i konstitutionsutskottet.

Kritik mot valberedning på riksnivå
Generellt sett har valberedningen vägrat att motivera petningarna av de erfarna riksdagsledamöterna. Den enda kommentar om någon petning gjordes av Michael Rosenberg, ordförande för SD:s valberedning, som till Aftonbladet sa att Kent Ekeroth petades eftersom inget av SD:s distrikt nominerat honom.

Uppgifter till Samhällsnytt gör emellertid gällande att SD:s riksvalberedning självt gick ut till partidistrikten och uppmanade dem att inte nominera existerande ledamöter eftersom det skulle skötas av valberedningen självt.

Nedanstående är ett mail som Samhällsnytt kommit över där en person i en lokal valberedning kritiserade Michael Rosenberg och riksvalberedning för att ha agerat ”fult” (klicka för att se större bild):

Blev lurade
På grund av uppmaningen från riks valberedning var det flera distrikt som lydde rådet och därmed inte nominerade några redan existerande riksdagsledamöter. Bland annat Kent Ekeroths distrikt Skåne, som inte heller nominerade vare sig Per Klarberg eller Per Ramhorn, vice gruppledare för SD i riksdagen. Men trots att Ramhorn, som även sitter i riks valberedning, alltså inte nominerades av hans eget distrikt placerades han ändå på riksdagslistan.

Enligt källor till Samhällsnytt känner sig flera lokala företrädare lurade av riks valberedning.

Samhällsnytt har fått information att ändringsförslaget skickas ut vid lunchtid idag till SD:s ombud.

Samhällsnytt fick en intervju med en av initiativtagarna till förändringsförslaget, Petter Nilsson:

Varför lägger ni detta förslag?
Valberedningens förslag har väckt starka reaktioner runt om i partiets olika distrikt och denna lista tror vi kan gjuta olja på vågorna. Detta eftersom förslaget ger möjlighet att tillföra nya förmågor utan att samtidigt förlora alltför mycket värdefull upparbetad kompetens.

Vem står bakom förslaget?
Vi är flera som haft kontakter runt om i partiet och därigenom kommit fram till detta ändringsförslag. Så vi är flera och tror samtidigt att ombuden är med oss på dessa ändringar.

Tror du ni har en chans att vinna gehör för det på valkonferensen?
Sett till att det är en liten och balanserad förändring av valberedningens förslag men som kommer ge en stor positivt påverkan på SD:s riksdagsarbete, tror vi att ändringsförslaget har goda chanser att vinna gehör.

Här är ändringsförslaget, ändringarna i fetstilt:

1. Jimmie Åkesson, Blekinge län36. Mats Nordberg, Dalarna
2. Julia Kronlid, Stockholms län37. David Lång, Stockholm
3. Carina Herrstedt Ståhl, Skåne västra38. Johnny Skalin, Västernorrlands län
4. Richard Jomshof, Blekinge län39. Matheus Enholm, Västra Götaland Norra
5. Paula Bieler, Uppsala län40. Mikael Jansson, Göteborg
6. Per Ramhorn, Malmö kommun41. Linnea Bjuhr, Uppsala läns
7. Oscar Sjöstedt, Västmanlands län42. Jonas Andersson, Östergötlands län
8. Mattias Karlsson, Kronobergs län43. Fredrik Eriksson, Västra Götaland västra
9. Mattias Bäckström Johansson, Kalmar län44. Lars Andersson, Skåne Södra
10. Angelika Bengtsson, Malmö kommun45. Tomas Morell, Skaraborg
11. Aron Emilsson, Västra Götaland västra46. Anne Oskarsson, Kalmar län
12. Henrik Vinge, Stockholms kommun47. Staffan Eklöf, Jönköping
13. Linda Lindberg, Skåne västra48. Ann-Christine From Utterstedt, Västmanland
14. Björn Söder, Skåne norra och östra49. Cassandra Sundin, Jämtland
15. Josef Fransson, Skaraborgs län50. Clara Aranda, Östergötlands län
16. Dennis Dioukarev, Göteborgs kommun51. Roger Richtoff, Södermanlands län
17. Martin Kinnunen, Stockholms län52. Michael Rubbestad, Uppsala län
18. Adam Marttinen, Södermanlands län53. Patrik Jönsson, Skåne norra och östra
19. Sven-Olof Sällström, Västernorrlands län54. Jörgen Grubb, Malmö kommuns
20. Markus Wiechel, Östergötlands län55. Bo Broman, Skåne Västra
21. Angelika Lundberg, Jönköping56. Calle Johansson, Västra Götaland västra
22. Stefan Jakobsson, Södermanlands län57. Alexander Christiansson, Västra Götaland västra
23. Mikael Eskilandersson, Skåne norra och östra58. Sara Seppälä, Västernorrlands län
24. Roger Hedlund, Gävleborgs län59. Katja Nyberg, Stockholm
25. Magnus Persson, Skåne norra och östra60. Eric Westroth, Jönköpings län
26. Christina Österberg, Gävleborgs län
27. Robert Stenkvist, Stockholms län
28. Jonas Millard, Örebro län
29. Tobias Andersson, Skaraborg
30. Ebba Hermansson, Västra Götaland Västra
31. Jimmy Ståhl, Göteborg
32. Kent Ekeroth, Skåne södra
33. Runar Filper, Värmlands läns
34. Yasmin Eriksson, Stockholm
35. Patrick Reslow, Malmö kommuns