För tre veckor sedan berättade Samhällsnytt att Försäkringskassan driver en välbesökt sida på Facebook på arabiska – där en stor del av följarna inte ens bor i Sverige. I gruppen ställs allmänna frågor om olika former av bidrag av personer utan någon synlig anknytning till Sverige – som besvaras utförligt av Försäkringskassans personal på arabiska. Idag kan vi avslöja att myndigheten köpte annonser för att marknadsföra bidrag på arabiska – för sammanlagt 285 tusen kronor.

I samband med vår granskning av situationen för två svenska kvinnor som inte fick hjälp av Försäkringskassan och som en sista utväg valde att vädja till myndigheten på arabiska ställde vi flera frågor till myndigheten som gällde marknadsföring på arabiska. När vi började ställa följdfrågor fick vi till svar att den pressekreterare på myndigheten som vi hade haft kontakt med plötsligt gått på semester:

Därefter tog det sammanlagt två veckor att få konkreta svar från annan personal på Försäkringskassans kommunikationsavdelning.

LÄS MER: Försäkringskassan lanserar kundtjänst på arabiska: ”De ringer innan de ens kommit till Sverige”

”Är du småbarnsförälder? Nu har vi lanserat en webbsida om föräldrapenning på arabiska!” – så här lät en av annonserna som placerats på Facebook-sidan tillhörande sajten Aktarr. Aktarr presenterar sig som den första mediasajten på arabiska i Skandinavien. Enligt sajtens kontaktinformation finns redaktionen i Malmö. Sajtens grupp på Facebook har nästan 100 tusen följare.

En annan betald annons som myndigheten placerade på Aktarr lyder så här:

”Reglerna för föräldrapenning är ibland lite svåra att förstå. Nu kan du ställa din fråga på arabiska på vår Facebooksida!”

Enligt myndighetens pressekreterare Viktor Svensson genererade reklamannonserna drygt 29 tusen ”engagemang”:

 ” För medieköp på Facebook hade vi en budget på 285 000 kronor. Det sponsrade innehållet riktades till arabisktalande boende i Sverige i åldrarna 18-45 år. 98 procent har på något sätt interagerat med Facebooksidans information under perioden vi gick ut med det sponsrade innehållet. 28 729 stycken engagemang (känslouttryck, kommentarer och delningar) i Sverige”, skriver han i ett mejl till Samhällsnytt.

Sammanlagt publicerades elva sponsrade annonser under oktober och november 2017. Enligt myndighetens kommunikatör Helena Eriksson var fem av annonserna så kallade ”dark-post”-inlägg som köps direkt från Facebook och dyker upp i ett Facebook-flöde hos den målgrupp som annonserna riktades mot – i det här fallet arabisktalande män mellan 18 och 45. Sex annonser placerades på Aktarr:s Facebook-sida.

LÄS MER: Så här svarar Försäkringskassan på svenskarnas rop om hjälp: ”Sidan är avsedd för frågor på arabiska”

Enligt Eriksson var anledningen till den stora satsningen regeringens direktiv ”att rikta informationsinsatser”:

”Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att rikta informationsinsatser gentemot de grupper i samhället som inte tar ut en enda föräldrapenningdag. Vi vet att det finns tre grupper som använder föräldraförsäkringen i betydligt mindre utsträckning än andra: egna företagare, vd:ar och utrikesfödda män. För de två första grupperna vet vi att det finns specifika orsaker bakom det låga användandet, till exempel hur försäkringen är konstruerad. För gruppen utrikesfödda män är sannolikt informationsbrist en viktig anledning. Att vi har valt att vända oss till just arabisktalande beror på att arabiska är en av de största språkgrupperna i Sverige, utöver den svenska. Vi valde därför riktad annonsering mot arabisktalande, boende i Sverige i åldrarna 18 – 45 år.”

Som vanligt kan läsarna ta del av vår mejlkommunikation med myndigheten i frågan på följande länkar: med Viktor Svensson och med Helena Eriksson