Karlskrona kommun har i praktiken fått TVÅ miljöchefer. Anledningen är att tidigare kommunalrådet Sofia Bothorp Franke (MP) – som kommunen 2018 anställde som miljöchef utan några meriter – inte anses klara sina arbetsuppgifter på egen hand. Därför ska en extra miljöchef anställas med titeln enhetschef.
– Jag tycker det är fel, säger Sophia Ahlin (M), vice ordförande i personalnämnden, till Samnytt.

Igår kunde Samnytt berätta att tidigare kommunalrådet Sofia Bothorp Franke (MP) anställdes av en till henne underordnad tjänsteman som miljöchef i kommunen med en månadslön på minst 52 tusen kronor – trots avsaknad av utbilning eller relevanta meriter. Samtidigt kallades tre kandidater med yrkeserfarenhet och utbildning inom miljöskydd och förvaltning inte ens till intervju. Dåvarande samhällsbyggnadschefen Hans Juhlin, som fattade anställningsbeslutet, uppgav för Samnytt att det MP-politikern anställdes på var hennes ledaregenskaper:

– Jag gick mest på ledaregenskaper i den rekryteringen.

– Det var en driftig ledare jag primärt var ute efter, fortsatte han.

LÄS MER: MP-kommunalråd utan utbildning fick jobb som miljöchef av underordnad tjänsteman

Inte så driftig chef

Men nu kan Samnytt avslöja att under våren fattade personalnämnden i Karlskrona beslut om att skapa ytterligare en chefstjänst på kommunens miljöavdelning. Anledningen till det är att Sofia Bothorp Frankes ledaregenskaper är starkt ifrågasatta. Miljöavdelningen har nämligen tvingats ta in en till miljöchef, en så kallad ”extrachef”, trots att Sofia Bothorp Franke påståtts vara en ”driftig ledare”.

Moderaten Sophia Ahlin är vice ordförande i Karlskronas personalutskott, som fattat beslut om att anställa den extra miljöchefen. Hon är själv kritisk till att ytterligare en chef rekryterats för att hjälpa Sofia Bothorp Franke.

– Vi har ett fullmäktigebeslut som säger att man ska ha ungefär 30 personer under sig, och det var vad hon hade. Det var egentligen inte befogat att lägga in ytterligare en hierarki på den avdelningen eftersom de bara är 30 stycken totalt. Det är inte rimligt att införa en mellanchef när det gäller så få personer, säger hon till Samnytt.

Tjatade sig till ny miljöchef

Inrättandet av en ny tjänst är ytterst ett politiskt beslut som fattas av personalutskottet. Utskottet bestämmer inte vem som ska anställas, bara att någon ska anställas.

Sophia Ahlin avslöjar för Samnytt att miljöavdelningen vid upprepade tillfällen uppvaktat personalutskottet om att få anställa en enhetschef för att avlasta Sofia Bothorp Franke, men att utskottet sagt nej till det. Anledningen är att miljöenheten inte anses tillräckligt stor för att behöva ytterligare mellanchefer.

– Tjänsten var uppe i personalnämnden fyra gånger och fick avslag samtliga fyra gånger. Man återkom hela tiden från förvaltningssidan om att den här tjänsten var viktig. Och den femte gången blev det till slut ett bifall på att inrätta den här tjänsten och då avstod jag från att delta i det beslutet, för jag tycker det är fel, säger hon.

Enligt en uppgiftslämnare till Samnytt som vill vara anonym gick processen till ännu mer dramatiskt än så – de andra ledamöterna passade på att få igenom det kontroversiella beslutet när Ahlin var frånvarande från sammanträdet.

– Jag tycker dels att om man har fått ett avslag så har en bedömning redan gjorts, och det är då konstigt att man kan återkomma med samma ärende flera gånger. Dessutom har vi den här praxisen i kommunfullmäktige om vad vi bedömer är rimligt, och det är 30 personer. Och eftersom det bara var 30 personer på den avdelningen, så landade vi i att det inte är rimligt att införa ytterligare en mellanchef när det gäller så få personer.

Sophia Ahlin. Foto: Moderaterna

Anställda vill ha ”mer ledarskap”

Kristina Stark är förvaltningschef på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Karlskrona. Hon berättar för Samnytt om bakgrunden till rekryteringen av den nya enhetschefen.

– Det har varit en tung arbetsbelastning bland annat. Man har haft önskemål om mer ledarskap och mer chefsnärvaro. Det finns önskemål om detta från medarbetarna, säger hon.

– Man önskar mer ledarskap och mer tillgänglighet till chef.

Det är de anställda som framfört den här kritiken?

– Kritiken, eller behovet skulle jag vilja säga.

Har kritik framförts specifikt mot Sofia Bothorp Franke om att hon inte klarar ledarskapsrollen?

– Det kanske finns individer som har synpunkter på det, men jag skulle inte se det som ett generellt problem.

Diskuterar normalt inte arbetsmiljöproblem

Den nya enhetschefen, som ska avlasta Sofia Bothorp Franke som miljöchef, kommer få ta över halva miljöavdelningen, berättar Sophia Ahlin. Under personalutskottets möten har de arbetsmiljöproblem som finns på avdelningen tagits upp av politikerna, något de normalt aldrig brukar göra.

– För första gången under mina tio år i personalutskottet så diskuterade vi specifikt vem som är avdelningschef och vilka arbetsmiljöproblem som finns. Det brukar vi aldrig göra, för vi prövar bara själva tjänsterna, berättar Sophia Ahlin.

Ahlin vill emellertid inte närmare gå in på vilka problem som finns på miljöavdelningen, och hur de relateras till Sofia Bothorp Franke.

Samnytt har sökt Sofia Bothorp Franke.

Vill du att Samnytt fortsätter granska korruption?

Donera då en slant till tidningen. Utan ditt stöd kan vi inte fortsätta att granska etablissemanget.

Du kan swisha 123 083 3350, fylla i formuläret nedan eller klicka här för övriga alternativ.