➤ Tidigare på onsdagen uppmärksammade Samhällsnytt en utredning som idag lämnas in till regeringen med förslag på att migranter med  avslagsbeslut ska kunna få uppehållstillstånd om utvisningen inte kan verkställas. Samhällsnytt kan nu avslöja att regeringens utredare är en profilerad asylaktivist, som bland annat krävde att öppna gränser och använda hela statens fastighetsbestånd för att inhysa migranter.

Anna Lundberg som på regeringens uppdrag utfört utredningen är docent men också aktiv i organisationen Asylgruppen Malmö som arbetar för ”en generös flyktingpolitik”. Organisationen har särskilt fokus på hur s.k ’papperslösa’, dvs personer som uppehåller sig illegalt i landet kan ges ökade rättigheter och större möjligheter att få stanna i Sverige.

Lundberg har dessutom publicerats i nätverket ”Refugees Welcome” och har i en gästkrönika på organisationens webbplats redogjort för sina migrationspolitiska åsikter. I krönikan skriver hon hur hon personligen engagerat sig i enskilda asylärenden för personer som fått avslag på asylansökan men inte kunnat utvisas. Hon avslutar krönikan med denna text:

Jag ska undersöka situationer där ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas på grund av praktiska skäl utanför den enskildes kontroll. Först är jag lite tveksam till att tacka ja, kan min självständighet som forskare bli lidande? Så tänker jag på Aras och andra i hans situation. På våra samtal. Och på hur jag i många år haft privilegiet att få undersöka, försöka förstå. Utredningen kan vara ett litet sätt att ge tillbaka.

Personen hon skriver om i krönikan är troligen ett så kallat gatubarn från Marocko.

I vänstertidningen Skånes Fria skrev Lundberg 2015:

Öppna gränserna och låt alla statligt anställda arbeta med registrering av asylsökande, använd hela det statliga fastighetsbeståndet för mottagande

På Facebook välkomnar Refugees Welcome hennes tillsättning:

[soliloquy id=”207364″]

Samhällsnytt söker regeringskansliet samt Anna Lundberg för en kommentar.