Enligt en intern källa inom Kriminalvården skulle en utvisning till Afghanistan med chartrat flyg ske från Arlanda imorgon. Utvisningen flyttas till en annan ort – eftersom ett chartrat flyg med afghaner från Tyskland kommer in. När Samhällsnytt börjar ställa frågor till de ansvariga publicerar polismyndigheten ett pressmeddelande där de bekräftar uppgifterna, men samtidigt meddelar att det är ”oklart” hur många afghaner det rör sig om.

Enligt uppgifterna till Samhällsnytt kommer tyska myndigheter att skicka en ”storcharter” med afghaner till Sverige imorgon:

– Tyskarna kommer till Arlanda med en storcharter afghaner som dom gripit i Tyskland som dragit från Sverige efter asylavslag – s k Dublin-ärenden.

När Samhällsnytt kontaktar Migrationsverkets presstjänst i frågan, bekräftar de uppgifterna och meddelar att Migrationsverket kommer att ansvara för fem personer ur gruppen. Polismyndigheten kommer att ha ansvar för en majoritet av de inkommande afghanerna. Hur många det blir vet polisen inte själva dock.

Efter att Samhällsnytt ställt frågor om chartern till polisen publicerade myndigheten ett pressmeddelande istället för att svara på våra frågor. Av meddelandet framgår att de personer som överförs till Sverige faller under Dublin-förordningen samt att det är polismyndigheten som har ett ansvar för en majoritet av fallen.

Detta innebär att de flesta av personerna redan har ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut och det åligger Sverige att verkställa utvisningar till Afghanistan i nästa skede. Det är dock långt ifrån alla som kommer att tas i förvar:

”I flera av de förväntade polisärendena kan det finnas grund för att fatta beslut om förvar, de personerna kommer transporteras till ett förvar med ledig kapacitet. Personer som inte förvarstas kommer att få en kallelse till handläggande polisregion,” står det i pressmeddelandet.

Istället kommer de att hänvisas till kommunerna ”för att söka hjälp”. Samtidigt brottas Migrationsverket med en kronisk brist på platser i förvar sedan tidigare. Det har bland annat rapporterats att att polisen avstår från att omhänderta illegala invandrare när det saknas lediga platser på förvar.

Varken polisen eller Migrationsverket har svarat på vår fråga om hur många lediga platser som finns på landets förvar just nu.

Chartern från Tyskland uppges vara anledningen till att utvisningen från Sverige till Afghanistan flyttas till en annan ort.

– Vi går nog plus på afghaner den dagen också, kommenterar vår källa uppgivet.