Bank of England säger nej till att överlämna 14 ton av Venezuelas guldreserv värt omkring 550 miljoner dollar som banken håller i London. Anledning sägs vara en oro för att Venezuelas president Nicholas Maduro ska utföra penningtvätt för egen vinning.

Det krisdrabbade kommuniststyrda landet, som sitter på en av världens största oljereserver, har haft stora problem att finansiera sin import sedan oljepriset rasade år 2014. Ekonomin är i fritt fall och landet ser en hyperinflation på omkring 440 000 procent, vilket gör att många venezuelaner flyr till grannländerna.

USA:s president Donald Trump kallar situationen i Venezuela för en ”skam för mänskligheten” och beskriver vidare situationen som troligen den värsta i sitt slag på årtionden. Under en längre tid har Trump utfärdat sanktioner mot Venezuela.

Den senaste riktar in sig på att störa ut landets handel med guld, som kommer att sätta hård press på president Nicholas Maduro och hans regering att avgå. Förlorar Venezuela guldreserver skulle det innebära en stor smäll för landets finanser, rapporterar Reuters.

Med anledning av utökade sanktioner mot Venezuela och oro för att landets guld ska frysas, begärde Maduro nyligen att 14 ton av landets guldreserv, värt omkring 550 miljoner dollar ska transporteras hem från Bank of England i London. Maduro menar att krisen beror på att hans regering är utsatt för ett ekonomiskt krig lett av oppositionen i landet tillsammans med USA. Kritiker menar att landets kris grundar sig i ett vanstyre av ekonomin och förstatligande av företag.

Banken stoppar

Venezuela har under två månaders tid försökt att få tillbaka sitt guld från Bank of England. Enligt uppgifter till Reuters ska banken i senaste ledet begärt information från Venezuela vad landet planerar att göra med sitt guld. Banken har stoppat utlämning av guldet på grund av”oro för att president Maduro själv kommer att ta guldet som egentligen ägs av staten och sedan sälja det för personlig vinning, förklarar källor till Reuters.

Förvarar Sveriges guldreserv

Tidigare rapporterade Dagens Industri (28/10 2013) att Riksbanken avslöjat var Sveriges guldreserv finns placerad. Nästan hälften av den dåvarande totalen på 125,7 ton var i förvar hos Bank of England.