Antalet bankomater i Sverige minskar i snabb takt. Nedmonteringen motiveras med siffror som indikerar att uttagen minskar. Färska uppgifter från Skåne indikerar att det argumentet kan vara ett cirkelresonemang – att det är svårigheten att ta ut, sätta in och handla med kontanter som tvingar medborgarna att använda digitala betallösningar.

Skåningarna tog under andra halvan av förra året ut mer än 7 miljarder kronor i bankomater. Det är en ökning med 330 miljoner jämfört med första halvåret.

Stor majoritet vill kunna ta ut och betala med kontanter
En färsk Sifoundersökning visar också att hela 72 procent av svenskarna vill ha kvar möjligheten att betala med kontanter och alltså är motståndare till det kontantlösa samhälle som är på väg att implementeras i rask och betydligt snabbare takt i Sverige än i andra länder.

Enligt samma undersökning har anhängarna av ett kontantlöst samhälle minskat det senaste året, från 25 till 21 procent.

Risker med digitala betallösningar
Alltfler medborgare oroas också av riskerna med de digitala betallösningarna. Det gäller bland annat de kraftigt eskalerande bedrägerierna där innehavare av betalkort får sina inloggningsuppgifter och bank-ID:n kapade och sedan sina konton länsade.

Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB, – den stora aktören för uttagsautomater i Sverige – kommenterar i ett pressmeddelande undersökningens siffror med att företaget ”ska göra vad man kan” för att uttagsautomater ska vara fortsatt tillgängliga för svenska folket. Statistik för antalet uttagsautomater i landet talar emellertid ett annat språk.

Antalet automater minskat med 40 procent
Sedan 2010 har antalet uttagsautomater i Sverige minskat med 40 procent, från 2700 till 1600 stycken. Många medborgare oroas över att automaterna helt ska försvinna.

Oron och kritiken mot det senaste decenniets nedmontering av möjligheterna att ta ut kontanter i automat är särskilt stark bland de äldre. Många tycker att de nya digitala lösningarna är krångliga och äldre är också den mest utsatta målgruppen för kapningsbedrägerier.

Bankkontor hanterar inte kontanter
Det är heller inte bara uttagsautomaterna som försvinner. Antalet bankkontor där det går att ta ut (och sätta in) kontanter har också minskat drastiskt. Samtidigt nekar ett ökande antal butiker kunderna att handla med kontanter.

Starka krafter, däribland storbankerna, arbetar för att implementera det kontantlösa samhället. Även från politiskt håll ses fördelar med att kontanterna fasas ut.

En sådan hävdas vara att göra det svårare för den organiserade brottsligheten och terrorister att bedriva sina verksamheter. Men kritiker menar att ett motiv också kan vara att få ökad makt över medborgarna och kunna tysta misshagliga privatpersoner, organisationer och medieaktörer genom att strypa deras inkomstkanaler och frysa deras tillgångar.

Kontanter viktiga för den personliga integriteten
Jan Bertoft, som generalsekreterare på organisationen Sveriges konsumenter, påtalar också att det är en fråga om den personliga integriteten, en rättighet som medborgare i en frihetlig demokrati att inte behöva lämna digitala spår efter sig om varje köp man gör som sedan kan lagras, granskas och kartläggas av staten. ”Många skräms av detta” förklarar Bertoft.

Johan Nilsson på Bankomat AB efterlyser ett större ansvarstagande från statens sida för att upprätthålla tillgängligheten för bankomater i hela landet. Han säger att det åtminstone från hans företags sida endast finns rent ekonomiska skäl och inga andra motiv till att begränsa möjligheterna till uttag av kontanter för medborgarna.