➤ På torsdagen publicerade brittiska BBC ett långt reportage om det svenska fenomenet med så kallade ”apatiska flyktingbarn”, dvs barn som blir sängliggande okontaktbara när en familj riskerar att inte få asyl men som tillfrisknar när besked om beviljat uppehållstillstånd meddelas.

Fenomenet har varit en gåta för läkarvetenskapen i ett par decennier och i BBC-artikeln ges ett antal tänkbara förklaringar, allt ifrån traumatiska upplevelser, via simulering till föräldrar som drogar ned sina barn.

På flera ställen i artikeln återkommer BBC till att fenomenet, som man på engelska kallar för ”resignation syndrome” och ”Sweden’s mystery illness”, är unikt för Sverige och i princip inte förekommer någon annanstans. Det brittiska Public Service-bolaget har talat med ett stort antal auktoriteter på området men ingen kan förklara denna geografiska begränsning.

Fenomenet med ’apatiska flyktingbarn’ dök upp i Sverige på 1990-talet och ledde till en omfattande medieuppmärksamhet och politisk debatt. Idag är det relativt tyst om fenomenet från såväl media som politiker i Sverige, men BBC uppger att 169 fall av ’apatiska flyktingbarn’ rapporterades i Sverige bara under 2015 och 2016.