➤ Rörmokaren Stephen Willeford firas nu som en hjälte av befolkningen i Texas i allmänhet och det lilla samhället Sutherland Springs i synnerhet, vars baptistkyrka på söndagen utsattes för en blodig masskjutning. Tack vare att Stephen var beväpnad kunde han oskadliggöra mördaren, 26-årige Devin Kelley.

Initialt rapporterades att Kelley skulle ha skjutits ihjäl av polisen alternativt tagit sitt eget liv. I stället var det en civil person, rörmokaren Stephen Willeford, som med sitt vapen satte stopp för Kelleys vidare framfart.

I spåren av denna som de flesta andra masskjutningar i USA har en vänsterliberalt initierad debatt om USA:s vapenlagar blossat upp. Rätten att inneha vapen för att skydda sig själv och sina närmaste är inskrivna i den amerikanska konstitutionens andra tillägg. Texas är en av många stater där den rätten har ett starkt stöd bland såväl politiker som allmänheten.

Den allmänna meningen i Sutherland Springs med omnejd är nu att Willefords snabba civila insats kan ha hindrat ytterligare blodbad och att den inte skulle ha varit möjlig om stränga vapenlagar förbjudit honom att bära vapen.