För snart ett år sen trädde lagen om tillträdesförbud till butiker i kraft. Denna vill regeringen utöka till att omfatta även bibliotek, men från biblioteken tror man inte på lagen.

Förslaget innebär att åklagare på begäran av biblioteken kan fatta beslut om att porta personer som begår brott som skadegörelse, trakasserier eller stöld i bibliotekets lokaler.

– Förbudet i butiker har tillämpats i ganska hög utsträckning faktiskt. Fungerar det i butiker så bör det väl också fungera i de här andra miljöerna, säger justitieminister Morgan Johansson (S).

LÄS ÄVEN: Butikschef sågar tillträdesförbud – räcker inte för att stoppa stölderna

Men när statstelevisionen frågat elva stycken chefer för stadsbibliotek i landets tio största tätorter heter det bland annat att lagen är missriktad och ineffektiv. Två vill inte sia om framtiden och endast en svarar att lagen kan vara till hjälp – ”men i kombination med samverkande förebyggande insatser som till exempel via Socialförvaltningen”.

Vissa kommer även med invändningar som att bibliotek är en demokratisk rättighet och ska vara tillgängliga för alla, och att det vore bättre att samhället lägger resurser på att lösa grundproblematiken i stället för att skjuta ifrån sig ”utmaningarna”. Man befarar även praktiska problem med att porta besökare under en längre tid.