Efter det ifrågasatta maktskiftet i Vita huset 2020 stoppade den nytillträdde Demokratiske presidenten Joe Biden bygget av den mur utmed USA:s södra gräns som företrädare Donald Trump lovat väljarna och påbörjat. Nu tar sig närmare en kvarts miljon illegala invandrare över gränsen varje månad och gränspolisens verksamhet har i det närmaste kollapsat under trycket.

Den av konservativa hyllade och av liberaler kritiserade muren skulle stoppa en förväntad eskalerad våg av illegala migranter från Syd- och Latinamerika att forcera gränsen till USA. Men när Donald Trump under omdiskuterade former förlorade valet och Demokraternas Joe Biden intog Vita huset var en av hans första åtgärder att beordra ett stopp för murbygget.

Beslutet får nu kännbara konsekvenser när farhågorna om kraftigt ökade strömmar av välfärdsmigranter trycker på söderifrån. Under en tid har dessa ackumulerats på den mexikanska sidan gränsen men sedan en tid tillbaka har de börjat sätta sig i rörelse för att slutföra sin resa in i USA.

Stoppat murbygge underlättar illegal invandring

I avsaknad av en färdigbyggd mur och på annat sätt förstärkt gränsskydd tar sig nu enorma mängder migranter sig illegalt in i USA. Under maj månad omhändertog gränspolisen närmare en kvarts miljon välfärdsmigranter och hur många ytterligare som lyckats korsa gränsen utan upptäckt vet ingen.

Bedömare befarar att den här siffran under överskådlig tid kommer att ligga kvar på samma höga nivå och att innan året är slut flera miljoner illegala migranter kommer att ha omhändertagits. Det är avsevärt fler än någonsin tidigare.

Utöver att stoppa murbygget lovade Biden även att avskaffa den lag som Trump införde om att illegala migranter omedelbart kan skickas tillbaka över gränsen och att allmänt göra det lättare att komma in i landet. Dessa löften har den nye presidenten dock inte infriat.

Den så kallade hälsolagen är kvar och är just nu den enda orsaken till att gränspolisens verksamhet inte fullständigt kollapsat. Möjligheten att direktavvisa illegala gör att förvaren på den amerikanska sidan kunnat hindras från en ohanterbar överbeläggning.

Samtidigt är det många direktavvisade som gör nya försök att ta sig in i USA tillsammans med alla nya välfärdsmigranter som vallfärdar söderifrån och kontinuerligt fyller på i de mexikanska gränsområdena. Trycket mot USA är därför nu extremt högt och ökande.

Många vill ta del av USA:s välstånd

Kollapsen för det kommunistiska samhällsexperimentet i Venezuehar bidragit till att öka på strömmarna av välfärdsmigranter, liksom dysfunktionella styren i länder som Costa Rica, Colombia och Nicaragua. Allt fler vill ta del av det välstånd som amerikanerna i USA byggt upp och trots att miljoner av dessa befinner sig vid gränsen är det bara en mindre del av alla som satt sig i rörelse och ännu inte kommit fram.

Inga besked har kommit från Vita huset om hur man tänkt sig att lösa migrantkrisen. President Bidens mentala hälsa rapporteras nu så dålig att han måste ha minneslappar vid varje offentligt framträdande som i detalj instruerar honom om varje steg han ska ta och varje ord han ska säga. Detta i syfte att söka undvika nya förvirringsfadäser av det slag som kantat presidentens offentliga närvaro ända sedan tillträdet och även under valrörelsen dessförinnan.