Det blir inget åtal mot den bidragsfuskande moderate riksdagsledamoten Erik Bengtzboe. Åklagaren lägger ned förundersökningen med hänvisning till att bidragslagstiftningen är så otydlig att det inte går att avgöra om fusket varit brottsligt eller inte.

Det var tidigare i år som det uppdagades att Bengtzboe tillskansat sig närmare 160 000 kronor i bidrag för övernattningsbostad och traktamenten i Stockholm trots att han och hans familj är permanent bosatt i huvudstaden. Detta genom att mantalsskriva sig på sin mammas sommarställe i Nyköping.

Som en följd av fusket fick Bengtzboe lämna sina riksdagsuppdrag och sparkades även från sitt uppdrag som ordförande för Moderaterna i Sörmland. Nyligen beslöt åklagare inleda förundersökning om brott med anledning av M-politikerns agerande men nu läggs utredningen ned.

LÄS MER: Sparkade M-toppen utreds av polis och åklagare för bedrägeri

Åklagare Bengt Åsbäck, som hållit i utredningen, anser att den nu gällande lagstiftningen för bidrag till riksdagspolitiker har så allvarliga brister att fusk av det här slaget inte tydligt kan hävdas vara lagbrott. Han säger i en kommentar till statstelevisionen att det därför inte är lönt att låta saken gå till domstol.

Åsbäck riktar samtidigt kritik mot att ersättningslagen är så luddig att det går att komma undan med fusk av det här slaget och uppmanar riksdagen att göra en översyn av lagen och införa tydliga sanktioner för överträdelser.

Åklagaren är också kritisk mot att inga kontroller görs av de uppgifter som riksdagsledamöterna lämnar in som underlag för att få ut bidragen och att uppgiftslämnaren inte behöver intyga på heder och samvete att uppgifterna är sanna.

LÄS MER: M-topp misstänks ha lurat till sig 158 000 i bostadsbidrag och traktamenten

Bengtzboe har tidigare medgett fel men inte brott och sagt att han ska betala tillbaka hela eller delar av de pengar han tillskansat sig genom upplägget. Det framgår inte om någon sådan återbetalning har gjorts.