Den tyske biologen Jürgen O. Kirchner har replikerat de oroväckande resultaten som de amerikanska forskarna Kevin McKernan och Phillip Buckhaults tidigare fått när det gälla skyhöga nivåer av DNA-kontaminering i injektionsflaskor med BioNTechs/Pfizers mRNA-vaccin.

Kirchner varnade för problemet med DNA-kontaminering av BioNTechs/Pfizers vaccin redan 2022 i en bok han då publicerade under pseudonym. Ett helt kapitel ägnas åt problemet och de risker som är förknippade med det. Där citeras också officiella EU-dokument där man vidgår problemets existens men utan att säga något om omfattningen.

Kirchner införskaffade själv oöppnade injektionsflaskor med BioNTechs/Pfizers vaccin och lämnade in dem för analys hos professor Brigitte Königs Magdeburg-baserade laboratorium tillhörande Leipzigs universitetssjukhus. König fann som befarat massiv DNA-kontaminering – upp till 354 gånger högre än det gränsvärde på 10 nanogram per dos som rekommenderas av WHO och som antagits av EU.

I likhet med Kevin McKernan tidigare hittade hon också kvarvarande bakterieplasmider som används i den industriella produktionsprocessen av mRNA men inte i de vaccin som använts i de kliniska testerna av läkemedlet. De ska inte finnas kvar i det färdiga vaccinet men genom att testerna utförts på andra sändningar av det än de som sedan massproducerats har det undgått upptäckt.

Kräver att vaccin dras tillbaka

Kirchner har efter sina alarmerande fynd författat ett brev till den tyska tillsynsmyndigheten som i sin tur kräver ”ett omedelbart tillbakadragande av BioNTechs/Pfizers mRNA-vaccin från marknaden” på grund av den kraftiga DNA-kontamineringen. kravet är ställt till Tysklands hälsominister Karl Lauterbach och kan läsas HÄR.

I sitt brev kritiserar Kirchner också Paul tillsynsmyndigheten för att inte ha utfört en adekvat kvalitetskontroll av vaccinet innan partier av det godkändes för distribution. Underlåtenheten drabbar inte bara det vaccin som används i Tyskland utan också många andra EU-länder som förlitar sig på den tyska tillsynsmyndigheten.

Misstankar om osund relation

Kirchner är kritisk till att endast en okulär inspektion har gjorts av vaccinet genom att titta på det mot vit och svart bakgrund. Med den primitiva metoden avslöjas endast grova föroreningar i flaskorna. För att kontrollera förekomsten av DNA- och proteinkontaminering eller kvarvarande plasmider fordras en riktig analys av innehållet, men någon sådan har av allt att döma alltså inte gjorts.

I en medieintervju ställer Kirchner frågan varför just Biontechs/Pfizers vaccin släppts igenom utan kontroller – och det trots varningar och misstankar om kontaminering – när man genomfört adekvata kontroller av andra vacciner såsom Novavax covid-vaccin.

Misstankar om oegentligheter har rests eftersom den tyska tillsynsmyndigheten – Paul Ehrlich-institutet – och företaget BioNTech har en lång historia av nära samarbete – en osunt nära sådan befaras det efter de aktuella upptäckterna.