KRÖNIKA Igår skrev Samhällsnytt om de låga straffen mot de personer som kastade brinnande föremål mot bilar som stod parkerade på judiska församlingen i Göteborg, medan ett 40-tal judiska ungdomar hade fest i lokalerna.

Av det tiotal personer som deltog i attacken dömdes endast tre av dem, dessutom till låga fängelsestraff.

Men det som sticker ut i detta fall är att hovrätten valde att inte utvisa den mest drivande i gänget – en 22-årig man från det så kallade ”Palestina”.

Utdrag ur domen:

Ignorerar Migrationsverkets godkännande att utvisa
Låt oss första poängtera att hovrätten börjar med att ignorera det faktum att Migrationsverket säger att det inte finns några hinder för att utvisa till Palestinska myndighetens territorier.

Då är samtidigt Migrationsverket en notorisk aktivistisk myndighet med fokus på att släppa in så många som möjligt i landet. Trots detta säger alltså Migrationsverket ok till utvisningen, men hovrätten ignorerar detta.

Istället väljer hovrätten att luta sig på Utrikesdepartementets rapport från 2015-2016 som motivering att förhindra utvisningen. Det är alltså en rapport producerad under föregående mandatperiod, vilket innebär att den gjordes under den kända Israelhataren Margot Wallströms ledning.

Bisarrt beslut
Hovrätten väljer alltså att behålla en arab, som kastar brinnande föremål mot en plats där ett 40-tal ungdomar befinner sig, i landet med hänvisning till att Israel kanske ”kränker” hans mänskliga rättigheter med hänvisning till en rapport författad av ett departement under ledning en an notorisk Israel-hatare.

Bara i dårhuset Sverige.

PS: Anledningen till att brottet inte rubricerades som mordbrand var att

den osäkerhet som de sakkunnigas utlåtanden ger uttryck för är det inte med tillräcklig säkerhet visat att den brand som anlades genom attacken innebar en risk för en brandspridning till byggnaderna på fastigheten. Det är följaktligen inte styrkt att brandattacken innebar fara för annans liv eller hälsa”. 

Det är i sin tur bisarrt. Det borde handla om vad personerna försökte göra, inte vad som av slump rent tekniskt lyckosamt inte inträffade. Försök till mordbrand borde ha varit rimligt, men…svensk rättvisa ni vet.