För att du ska kunna rösta i kyrkovalet i höst måste du vara registrerad som medlem i Svenska kyrkan senast den 13 augusti.

Ditt medlemskap i Svenska kyrkan måste ha hunnit registreras lokalt av din församling senast den 13 augusti. Du som fyller 16 år senast på valdagen och är skriven i Sverige får rösta i valet som hålls den 19 september.

Medlem blir du genom att skicka in en utskriven blankett via posten till den församling du tillhör, vilket avgörs av var du är folkbokförd. Om du är osäker kan du ta reda på vilken församling du tillhör HÄR.

Kyrkovalet har tre nivåer. Du kan rösta på någon av de nomineringsgrupper (de flesta politiska partier) som ställer upp lokalt i din församling, de som ställer upp på stiftsnivå – Svenska kyrkan är indelad i 13 stift och de som ställer upp på riksnivå till kyrkomötet, svenska kyrkans ”riksdag” som har 251 ledamöter.

Du kan söka efter vilka nomineringsgrupper som ställer upp lokalt just där du bor. Det kommer vara möjligt att förtidsrösta från och med den 6 september men själva valdagen är söndagen den 19 september om du hellre vill rösta i en vallokal.

Varför ska jag rösta i kyrkovalet?

Svenska kyrkan engagerar sig flitigt i frågor långt utanför de religiösa och som berör alla i Sverige, inte bara dig som är kristet troende. Ett område där man varit alltmer synlig på senare tid är det invandringspolitiska.

För dig som har åsikter i den typen av frågor kan det vara angeläget att påverka Svenska kyrkan i en riktning mot att bli mer i linje med dina värderingar. Det kan du göra genom att rösta på det politiska parti eller annan nomineringsgrupp i kyrkovalet som du tycker har de bästa idéerna för vad Svenska kyrkans roll i samhället ska vara.