Svenske Vilmer har så kraftigt nedsatt syn att han medicinskt klassas som blind. Men Region Stockholm meddelade avslag på ansökan om färdtjänst med motiveringen att Vilmers blindhet inte kan betraktas som att han har några ”väsentliga svårigheter”. Högsta förvaltningsdomstolen vägrar ta upp ärendet.

Efter de många storskandalerna där mångmiljardbelopp runnit ut ur välfärden och ned i invandrarnätverks fickor genom assistansbedrägerier och bidragsfusk måste det allmänna dra åt svångremmen för verkligt behövande. En av de drabbade är 21-årige Vilmer Bäckman i Stockholm.

Trots att han klassas som blind av läkare nekas han färdtjänst. Nu har det sista hoppets ljus i mörkret också slocknat för Vilmer efter beskedet från Högsta förvaltningsdomstolen om att man avslår prövningstillstånd.

Kan bli prejusicerande

Domen riskerar bli prejudicerande så att det blir totalstopp för gravt synskadade att få färdtjänst och alla blinda svenskar som har färdtjänst idag kan få den indragen. Anna Quarnström är jurist på Synskadades Riksförbund (SRF) och anser att en lagändring behövs för att hindra regionerna att på bred front spara pengar på de synhandikappade.

– I praktiken ger Högsta förvaltningsdomstolen grönt ljus att neka blinda färdtjänsttillstånd. Det drabbar tusentals människor över hela landet. En stor del kan inte ens lämna sin bostad utan färdtjänst, säger hon i en kommentar till SvD som uppmärksammat beslutet.

Riskfyllt för svårt synskadade att åka kollektivt

Regionen hänvisar Vilmer och andra i hans situation till kollektivtrafiken. Att resa med den är dock förenat med stora risker för blinda. I tunnelbanan är det exempelvis lätt att missa en perrongkant eller få en knuff i trängseln och ramla med på spåret. I gatutrafiken löper den som inte ser betydligt större risk än andra att bli påkörd,

Vill inte ligga samhället till last

Vilmer erkänner att beslutet gör att han blir mer isolerad, att han på egen hand utan ledsagare får det svårt att ta sig runt utomhus och att frihetskänslan till stor del går förlorad. Men han vill inte ligga samhället till last ekonomiskt och menar att skattepengarna kanske behövs för viktigare ändamål och domstolarna annat att göra som måste gå före

– HD har kanske viktigare saker att ta upp. Jag har just fått en egen lägenhet på Södermalm och börjat som bagarlärling, dit jag som tur är nu kan promenera. Jag väljer att inte deppa ner mig. Men visst kan det vara förödande för blinda som inte ens kan ta sig hemifrån utan färdtjänst, säger han till SvD.

SRF riktar uppmaning till politikerna

SRF:s förbundsordförande Niklas Mattsson tycker att Vilmer har en alltför ödmjuk inställning till det han drabbats av. Det här tillbakavridandet av välfärdsklockan i Sverige är inte något som bör accepteras stillatigande anser han.

– Beskedet öppnar för en historisk tillbakagång av våra rättigheter

Mattson riktar nu en uppmaning till bland annat infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och riksdagens trafikutskott att agera för att täppa till det här kryphålet för regionerna att spara på handikappade svenskar.