➤ I ett pressmeddelande på Bokmässans webbplats om evenemangets ”inriktning för 2018” meddelar man att tidningen Nya Tider inte kommer att få ställa ut. Som orsak uppges att tidningens närvaro dragit för mycket uppmärksamhet till sig, så att mässans övriga aktiviteter hamnat i skuggan.

Man skriver att man efter årets mässa inledde ett analysarbete som nu har slutförts. Utifrån detta har man fattat en rad beslut inför 2018 års upplaga av mässan. Det beslut som man väljer att nämna särskilt redan i pressmeddelandets ingress är det om att neka Nya Tider att ställa ut.

Det som är nytt är att beslutet att säga ja eller nej inte som tidigare grundar sig på en bedömning av Nya Tider, utan på vilken publicitet media valt att ge Bokmässan och hur andra utställare och aktörer agerat på Nya Tiders närvaro.

Samhällsnytt ringer upp Bokmässans presskontakt Joanna Wahlsten för att ställa en fråga om denna principiella policyförändring:

I ert pressmeddelande skriver ni att beslutet att neka Nya Tider att ställa ut grundar sig på den uppmärksamhet som tidningen fått och att det flyttat fokus från mässans huvuduppgift.

– Ja.

Borde inte ett beslut att säga ja eller nej till en utställare grunda sig på aktörens eget agerande, i motsats till på hur media och andra aktörer agerar?

– Hur vi resonerat står angivet i pressmeddelandet.

Jo, men det resonemanget ger ju upphov till den följdfråga jag ställde – är det inte principiellt bakvänt att neka en utställare på grundval av att ni är missnöjda med hur media valt att bevaka mässan?

– I stycket ovanför första citatet från vår mässansvarige Frida Edman i pressmeddelandet förklarar vi hur vi har resonerat.

Men det är inte ett svar på frågan. Enligt era policydokument är det en bedömning av utställaren själv som ska ligga till grund för ett beslut att säga ja eller nej. Men nu säger ni att bedömningen i stället ska utgå ifrån hur ni tror att andra aktörer och media ska reagera. Det är ett paradigmskifte. Förstår du vad jag menar?

– Jag tänker inte svara på några frågor om beslutet att säga nej till Nya Tider.

Men är inte du pressansvarig? Är det inte din uppgift att svara på frågor från pressen?

– Jag hänvisar till vad som står i pressmeddelandet.

Så jag kan skriva att du vägrar svara på frågor?

– Ja.

I höstas avgick Bokmässans VD och mässansvariga, Maria Källsson. Som skäl uppgav hon att det varit ”en enorm påfrestning” att stå upp för beslutet att sätta yttrande- och åsiktsfriheten främst och låta Nya Tider ställa ut.

Ny mässansvarig är Frida Edman, som av allt att döma valt att prioritera annorlunda efter att aktörer med hänvisning till beslutet om Nya tider valt att bojkotta mässan och efter att besökssiffrorna gått ned. Samhällsnytt har sökt Edman för en kommentar men än så länge utan att lyckas.