I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Fredrika Bremer-förbundet och Rättviseförmedlingen att bokstaveringsalfabetet bör uppdateras så det ”bättre ska spegla Sverige”.

Bokstaveringsalfabetet, med exempelvis Adam för A och Bertil för B, har använts av svenska myndigheter som polisen och försvaret sedan 1891.

”Att inkludera fler än bara män med traditionellt svenska namn är viktigt för att synliggöra den bredd av människor som finns i samhället. Vi behöver kunna tala med ett språk som är allas.”, skriver Fredrika Bremer-förbundet och Rättviseförmedlingen.

Det nya alfabetet man föreslår innehåller namn som Emir, Khaled, Laila, Pippi, Tyra, Xena, Zelda och Ängel.