Det ”utsatta” området Pettersberg i Västerås är ett av många i Sverige som i spåren av den förda invandringspolitiken förvandlats till en etnisk enklav för migranter och centrum för en, inte sällan våldsbejakande, muslimsk radikalisering. Polisen i Västerås är oroad över utvecklingen och den brottslighet som de radikala grupperingarna ägnar sig åt för att förmå alla boende att följa islams lagar och regler.

Butikspersonal hotas för att inte vara tillräckligt rättrogna och inte klä sig så som islam föreskriver. De få svenska kvinnor som bor kvar i området och klär sig svenskt blir kallade för ”svennehora” och om en sådan arbetar som kassörska anser de rättrogna muslimska aktivisterna att man har rätt att ta varor utan att betala eftersom man enligt islam inte får ha något med en sådan ”otrogen” att göra.

Moské centrum för salafistisk rörelse
Den lokala moskén har också förvandlats till ett centrum för fundamentalistisk salafism och besöks regelbundet av tillresta imamer, som Fekri Hamad, som predikar en hårdfört bokstavstrogen tolkning av islam.

Dessa och många andra uppgifter återfinns i en omfattande rapport om radikal islam i Sverige som gjorts av Försvarshögskolan under ledning av bland annat terrorforskaren Magnus Ranstorp och på uppdrag av MSB.

Polisen oroad över radikaliseringen
Lokaltidningen VLT har (betalartikel 18-08-28) bett Daniel Lindström, som arbetar på polisens underrättelsetjänst i Västerås med fokus på extremism, att kommentera rapporten. Han bekräftar att alla situationen beträffande muslimsk radikalisering i bland annat Pettersberg är precis så illa som rapporten beskriver det.

Han beskriver moskén i Pettersberg som ”ett stort orosmoln”. Där pågår enligt Lindström radikaliserande aktiviteter på kvällar och nätter riktade framför allt till områdets unga män, som det stora flertalet har utomvästlig asylrelaterad invandrarbakgrund.

Här är också den ökände salafistiske imamen Fekri Hamad verksam och håller ofta i bland annat fredagsbönen. Han porträtteras i rapporten som ”en av de mest hårdföra salafisterna i Sverige”.

Etnisk rensning av kristna och ”otrogna”
Lindström beskriver också en situation där starka krafter mobiliserar för etnisk rensning av Pettersberg. Bland invandrarna i området finns en del kristna syrianer. Dessa försöker man nu genom hot att köra ut. Budskapet är ”här bor bara muslimer, vi ska ta över”.

Den radikala muslimska indoktrineringen riktar sig också till mycket unga invandrarbarn i området som oftast är födda i Sverige. Lindström berättar om hur barnen går runt och säger sådant som ”du är hora för du är kristen” till kvinnor som inte underkastat sig islam.

Polisen kritisk till politiker och myndigheter
Lindström är kritisk till hur svenska politiker och myndigheter ”daltat med de radikala åsiktsströmningarna”. Det är ofta deras mycket aktiva och påstridiga organisationer, församlingar och samfund som det har östs statliga bidragspengar över i föreställningen om att det främjar det mångkulturella samhälle man har en vision om att förvandla Sverige till.

Politikerna har varit fega, menar Lindström. De har inte vågat sätta ned foten och dra in bidragen till dessa rörelser i rädsla för att framställas som islamofober eller uppfattas gå främlingsfientliga krafters intressen. Ett visst uppvaknande till verkligheten kan dock idag skönjas, säger Lindström. Sverigedemokraternas mångåriga och ihärdiga varnande för denna allvarliga utveckling med eskalerande islamisering som en del av invandringsproblematiken har börjat tränga in i det allmänna medvetandet.

Pengar från utlandet
Det räcker dock inte att de svenska myndigheterna stryper bidragen till de radikala muslimska rörelserna. Detta eftersom de också får stora summor pengar från utlandet, bland annat muslimska diktaturer som Saudiarabien, Qatar och Iran.

Denna inströmning av pengar har regering och riksdag, på bland annat direkt fråga från Sverigedemokraterna, deklarerat att man inte är beredd att göra något åt. Detta trots att en ansenlig del av pengarna kommer från ännu mer radikala krafter i dessa länder än regimerna. Enligt Lindström handlar det om rent militanta grupper, familjer och klaner.

Tiodubbling på ett decennium
Enligt rapporten har de våldsbejakande muslimska miljöerna i Sverige tiodubblats på mindre än ett decennium. Man tar upp de muslimska terrordåden 2010 och 2017 och den flitiga trafiken av jihadister från Sverige till IS och liknande terrorgrupper.

Lindström uttrycker till VLT ett stort missnöje med den bristfälliga koll han anser att Säpo och andra ansvariga har på de här elementen och grupperingarna. Samtidigt menar han att det är extremt svårt att få insyn eftersom det handlar om slutna grupper och att sammanhang som fredagsbönen i moskéer används som front för att dölja de radikala verksamheterna.

Svårare hålla koll på muslimsk extremism
Det är av det skälet enligt Lindström betydligt lättare att hålla koll på de vänster- och högerextrema miljöerna än på de muslimska. Lindström menar också att högerextrema grupper som Nordiska Motståndsrörelsen, NMR, får omotiverat stor uppmärksamhet i media, i förhållande till hur få personer de rör sig om och den låga risk de representerar.

Islamismen är väsentligt mer utbredd och utgör ett avsevärt större hot, förklarar Lindström. Därefter är det vänsterextremismen fokus borde ligga på, slår han fast.

Över- och underrapportering
Lindström går inte in på varför det är en sådan dålig överensstämmelse mellan verklig problem- och hotbild och medias intresse, men av andra sammanhang har framgått att journalistkåren inte vill framställa islam och muslimska invandrare som ett problem då det kan uppfattas som islamofobiskt och främlingsfientligt och gynna Sverigedemokraterna i stället för den invandringsliberala politik man sympatiserar med.

Beträffande vänsterextremisterna har ointresset bland annat visat sig handla om att journalister ofta själva har sin bakgrund och sina sympatier långt åt vänster och därför ser vänstervåldet som mer legitimt. Janne Josefsson på SVT Uppdrag Granskning stötte exempelvis på hårt motstånd inifrån journalistskrået när han, efter att ha gjort ett reportage om högerextremismen i Sverige, skulle göra ett andra program om vänsterextremismen.

Överrapporteringen om högerextremismen slutligen, menar många har sin orsak i en agenda hos media som egentligen har allmänna socialkonservativa och nationalistiska strömningar som måltavla. Man vill, genom att skrämmas med en förvrängd samhällsbild av ökande högerextremism och nynazism, att rädslan ska spilla över till Sverigedemokraterna och motsvarande partier och rörelser i andra länder.

Radikala imamer bygger salafistiskt nätverk
VLT har tidigare skrivit om de fundamentalistiska imamerna Fekri Hamad med kopplingar till den numera stängda IS närstående Råbymoskén och Gävle-imamen Abu Raad, som tillsammans byggt upp ett salafistiskt nätverk med Västerås som nav. Just nu arbetar man hårt på att få till stånd ett bygge av en ny moské i Hässlö öster om stan som ska ersätta Råbymoskén. Något bygglov har dock ännu inte beviljats.

”Med näbbar och klor” mot moskébygge
Lindström säger att polisen i Västerås ”med näbbar och klor” arbetar för att någon sådan moské med salafistisk inriktning inte ska se dagens ljus. Det finns redan flera andra moskéer i Västerås med mindre radikal inriktning som polisen haft mindre problem med.

Även andra städer
I rapporten omnämns förutom Västerås också Stockholm, Göteborg, Halmstad och Borås som städer där man har omfattande problem med salafistisk och annan radikal islam och till denna kopplade jihadresor för att delta i muslimska terrororganisationers verksamheter i bland annat Syrien och Irak.