För att klara anstormningen av migranter, officiellt ”bostäder för sociala ändamål”, har man i Nacka kommun köpt 186 bostadsrätter varav 120 stycken under 2016 och 2017. En del av dessa står nu dock tomma och kostar pengar.

På Nacka kommun uppger man att detta är enligt planen, rapporterar Nacka Värmdö Posten.

– Bostäder för sociala ändamål samlar en hel del olika behov. Dels nyanlända, dels personer som behöver bostad med stöd i socialtjänstlagen. Vi måste ha en viss generell beredskap och tillgänglig överkapacitet när det gäller just nyanlända eftersom Migrationsverket aviserar vilka som ska komma till Nacka med två månaders framförhållning, säger Caroline Pierrou, gruppchef för bostadsförsörjning i Nacka kommun.

Av de 186 bostadsrätterna står omkring 20 tomma just nu. Dessa kostar drygt 100 000 kronor i månaden i hyra – 1,2 miljoner på ett år.

– Detta är en ögonblicksbild av läget. Vår planering utgår från hela året. Vi ska ha bostäder som tillgodoser behovet på längre sikt än bara några veckor. I nuläget har vi fler lägenheter än vad det finns behov av men i ett helårsperspektiv motsvarar antalet bostäder det faktiska behovet. De lägenheter som står tomma ingår i den planeringen, säger Caroline Pierrou.

Enligt Pierrou har kommunen använt möjligheten till att söka ersättning för hyreskostnaderna av Migrationsverket

– Vi behöver ett antal lägenheter i beredskap för att kunna matcha hushåll till bostad effektivt. Det kan handla om en barn-familj som behöver en bostad redan under nästa vecka eller nyanlända som behöver bostaden inom två månader vilket är den framförhållning Migrationsverket har. Därför kan vi inte hyra ut till andra målgrupper under tiden, säger Caroline Pierrou.