Elefantjakt förbjuds 2014 i Botswana av dåvarande president Ian Khama. När förbudet nu lyfts hänvisar man till att elefantpopulationen har ökat vilket påverkat bönders levebröd.

Lagstiftare från det styrande Botswana Democratic Party, BDP, har lobbat för att få bort förbudet då man menar att antalet växt till ohanterliga siffror i vissa områden och på onsdagen kom det officiella beslutet från miljöministeriet. Konsensus ska ha rått bland de som konsulterats om att förbudet skulle lyftas och man försäkrar att den återupptagna jakten skulle ske ”på ett ordningsamt och etiskt sätt”.

Enligt experter kan antalet ha tredubblats under de senaste 30 åren och nu ligga på en population över 160 000. I oktober är det val i Botswana och det borttagna förbudet tros kunna appellera till väljare på landsbygden där man fått skördar förstörda.

Många av elefanterna korsar gränserna till Namibia, Zambia och Zimbabwe. I samtliga fyra länder har man efterlyst en lättnad på det globala förbudet mot elfenbenshandel med hänvisning till den växande populationen.

Medan antalet har ökat i vissa områden har de minskat generellt runtom i Afrika med omkring 111 000 under de senaste decenniet och nu ligga på omkring 415 000 totalt, till stor del på grund av tjuvjakt.