De klanbaserade kriminella invandrarnätverken har idag infiltrerat i stort sett hela det svenska samhället. Det konstaterar Brottsförebyggande rådet (Brå) i en färsk rapport som regeringen och SD har beställt.

Klankulturen i vissa invandrargrupper gör det lättare för de kriminella nätverken att förmå släktingar, vänner, bekanta och andra med samma bakgrund att utföra tjänster åt dem. Sveriges prioriterade målsättningar med etnisk mångfald i samhället alla delar bidrar också till att göra det enklare för de gängkriminella att få in infiltratörer på strategiska platser.

Utåt sett skötsamma personer med utomvästlig invandrarbakgrund som skaffat sig karriärer i Sverige ställer av lojalitetsskäl självmant upp på eller utsätts för påtryckningar av sina kriminella släktingar att verka för deras intressen i det svenska samhällets olika sektorer.

Varenda undersökt bransch infiltrerad

I Brottsförebyggande rådets nya undersökning konstateras att det inte längre går att hitta en enda bransch som inte är infiltrerad av kriminella invandrarnätverk med så kallade möjliggörare. Exempel på sektorer som Brå med nedslående resultat har granskat är rättsväsendet, fastighetsförmedling, bokföringsbranschen, juridiska tjänster, säkerhets- och bevakningsbranschen och transportsektorn.

– Det är vanligast att möjliggöraren upparbetas under anställningstiden, men det förekommer också att möjliggörare placeras av nätverket eller att möjliggörarna själva föreslår att de ska söka en för nätverket lämplig tjänst”, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå i en kommentar till rapporten.

LÄS ÄVEN: Ekeroth: Så går det när saker ska mångkulturaliseras

Information och tjänster

Det vanligaste syftet med infiltrationen är att få tillgång till insidesinformation. Särskilt angeläget är det att etablera kommunikationskanaler med gängmedlemmar som sitt häktade med restriktioner. Att ha någon häktesvakt eller liknande på avlöningslistan har stort värde för nätverken och kan betala sig bra som extraknäck för den anställde.

I december dömdes i ett uppmärksammat fall en anställd på Attunda tingsrätt norr om Stockholm till fängelse efter att ha lämnat ut uppgifter om vad myndigheter känt till om ett kriminellt nätverk till dess medlemmar.

Samnytt rapporterade häromdagen hur hamnarbetare i Helsingborg stått på de kriminella gängens avlöningslista för att möjliggöra omfattande smuggling av narkotika till Sverige. Personer, ofta företagare, som kan vara behjälpliga med att tvätta svarta pengar vita är också hett eftertraktade.

Fyra olika kategorier

I rapporten har Brå delat upp möjliggörarna i fyra kategorier:
• Manipulerade: personer som medvetet eller omedvetet hjälper de kriminella, ofta anställda i Kriminalvården eller Socialtjänsten
• Upparbetade: Personer som kontaktats på grund av vad de arbetar med och övertalas att hjälpa gängen
• Affärsmässiga: personer som tar betalt för att hjälpa de kriminella
• Placerade: personer som övertalats eller själva erbjudit sig att söka ett visst jobb där de kan hjälpa brottslingarna.

En sammanfattning av Brå:s rapport kan läsas HÄR. Rapporten kan laddas hem och läsas i sin helhet HÄR.