Enligt nya siffror från Brottsförebyggande rådet har över hälften av landets niondeklassare begått ett brott. Samtidigt uppger knappt hälften att de utsatts för brott och varannan begränsar sitt liv på grund av oro för brott.

Siffrorna kommer från Brottsförebyggande rådets senaste skolundersökning som omfattar 6 000 elever i hela landet i årskurs nio.

52 procent uppger att de begått ett brott. Oftast handlar det om stöld och vid något enstaka tillfälle. En nästan lika stor andel, 48 procent, uppger sig ha blivit utsatt för brott.

LÄS ÄVEN: Var femte pojke i stadsdel i Stockholm utsatt för rån

En annan av studiens slutsatser är att varannan elev undviker vissa platser, aktiviteter eller personer av rädsla för att utsättas för brott. En högre andel tjejer begränsas i sin vardag än killar.

Få anmäler

Bland de som utsätts för brott är det få som polisanmäler. Den kategori som anmäls mest är rån. Trots detta är det inte fler än en tredjedel som anmält. När det gäller sexualbrott är anmälningsbenägenheten ännu lägre.

LÄS ÄVEN: Otryggheten begränsar unga kvinnors liv – fyra av tio väljer andra vägar hem

– Det är oroväckande och problematiskt att man inte kan göra vissa saker av oro för brott, säger Anna Gavell Frenzel, utredare på Brå.