Efter att brottsligheten i Sverige ökat i takt med den allt större invandringen, i synnerhet sexualbrottsligheten, efterlyste allt fler en uppdatering av Brå:s kartläggning av invandrares brottslighet som gjordes senast 2005. På tisdagen presenterar stiftelsen Det goda samhället en egen uppdatering av denna och bland slutsatserna finns att räknat i absoluta tal begås nu fler brott av personer med utländsk bakgrund än med svenskt ursprung.

Utöver det faktum att fler invandrare än svenskar nu står för brotten vill rapportens författare Patrik Engellau även lyfta fram två andra slutsatser som extra intressanta.

– Den mest brottsbelastade befolkningsmässiga undergruppen är in­rikes födda av två utrikes födda föräldrar. Denna grupps belastning ligger högre än de utlandsföddas och ökar över tid.

– En tidigare inte särskilt uppmärksammad grupp är de ej folkbok­förda, exempelvis medlemmar av utländska stöldligor, så kallade papperslösa, EU-migranter och turister. Denna grupp har under de senaste årtiondena kraftigt ökat sin andel av det totala antalet be­gångna brott från tre procent till 13 procent.

LÄS ÄVEN: Migrantkrisen 2015 inte bakom ökningen av sexualbrott enligt Brå – ”Lika sant som ni själv kan gissa”

Enligt rapporten ligger överrisken för olika grupper, exempelvis invandrare från en viss region avseende samtliga brott eller en viss brottstyp, stabilt över tid – som afrikaner med hög överrisk och människor från västländer med låg överrisk.

Befolkningsökningen på 20 procent under 30-årsperioden man tittat på står för ungefär fyra tiondelar av brottsutvecklingen.

En annan slutsats är att en genomsnittlig boende i Sverige utsätts för nästan 30 procent mer brottslighet 2017 än 1985.

När det gäller misstänkta för våldtäkt och våldtäktsförsök står invandrare för 57 procent. Motsvarande andel när det gäller övriga sexbrott ligger på 49 procent.

Högst andel har invandrare då man tittar på misstänkt mord, dråp och mordförsök – 71 procent. Nästan lika höga andelar föreligger även för misshandel, rån samt stöld.