På fredagen röstades Brett Kavanaugh igenom den första instansen på väg mot utnämningen till domare i USA:s högsta domstol. Proceduren har kantats av smutskastning och osubstantierade anklagelser om sexuella övergrepp från vänsterliberala krafter som till varje pris vill stoppa utnämningen av den konservative Kavanaugh.

Bland annat har en kvinna anklagat Kavanaugh för att 1982, dvs för över 35 år sedan när han var 17 år gammal, tillsammans med en kompis ha tryckt ned henne på en säng under en studentfest. Några belägg för att det verkligen inträffat finns emellertid inte.

Ingen anmälan gjordes vid det påstådda tillfället och många har funnit det märkligt att kvinnan hållit tyst i 35 år och väljer att träda fram precis inför Kavanaughs HD-utnämning. Kavanaugh har kategoriskt tillbakavisat anklagelserna. Samtidigt har hans familj utsatts för dödshot.

På fredagen utspelade sig nya spektakulära händelser inför den preliminära omröstningen. Den republikanske senatorn Feff Flake, som uttryckt en viss osäkerhet om hur han skulle rösta, attackerades och trängdes upp mot väggen i en hiss på väg till omröstningen av en hysterisk och aggressiv kvinna som skällde ut och utslungade anklagelser mot Flake.

Senatorn stod dock på sig och röstade, så som han tidigare aviserat, för Kavanaugh. Det innebär att denne går vidare till den stora omröstningen i senaten. Dock beslöts efter all uppståndelse att FBI ska få ytterligare en vecka på sig att utreda om det finns någon substans i de anklagelser som riktats mot Kavanaugh.

Desperationen bland de vänsterliberala Demokraterna är stor att få bort Kavanaugh eftersom man befarar att en utnämning av honom till domare i Högsta domstolen kan innebära att USA:s liberala abortlagstiftning skärps eller återförs från federal nivå till delstatsnivå och att även vissa rättigheter för homosexuella och transpersoner kan komma att begränsas. En HD-domare väljs dessutom på livstid och kan således innebära en politisk förändring för lång tid framöver.

Kavanaugh har dock inte aviserat någon sådan agenda. Han har däremot slagit fast att han som domare i HD ska tolka lagen och den amerikanska konstitutionen så som den är skriven, möjligen med en outtalad undermening om att så inte alltid skett på senare tid.

För Trump är det tvärtom oerhört viktigt att få Kavanaugh godkänd. Om så inte sker vore det en prestigeförlust för presidenten men det skulle också kunna innebära att man inte hinner få fram någon annan konservativ kandidat innan mellanårsvalen. Vissa indikationer finns på att Republikanerna kan förlora majoriteten i en eller rentav båda kamrarna i Kongressen och det skulle i så fall kunna innebära att det bara går att få en vänsterliberal domare godkänd till Högsta domstolen.