På söndagsförmiddagen meddelade Europeiska rådets ordförande Donald Tusk via Twitter att det framförhandlade avtalet för hur Storbritannien ska lämna den överstatliga unionen vid ett toppmöte har godtagits av EU-ländernas ledare. Avtalet har dock ännu inte godkänts av det brittiska parlamentet.

Missnöjet är samtidigt stort från båda håll – EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker kallade söndagen för ”en dyster dag” och menade att ”Brexit är en tragedi”. Även Sveriges avsatte statsminister Stefan Löfven (S) sade i en kommentar att Storbritanniens utträde ”försvagar för så många”.

Från Brexit-håll råder det omvända missnöjet. Många anser att premiärminister Theresa May har kompromissat för mycket och att det tillstånd som under många år framöver kommer att gälla i alltför hög grad påminner om att vara kvar i EU.

Detta, tillsammans med meningsskiljaktigheter mellan Tories och det irländska unionspartiet DUP om interna gränsfrågor, bäddar för en tuff debatt i det brittiska parlamentet inför godkännandet. Vad som sker i händelse av att parlamentet säger nej till avtalet – vilket det just nu ser ut att luta åt – är oklart.

Utträdesavtalet anger att det gamla EU-avtalet ska fortsätta gälla i minst två år framöver, till den sista december 2020. Den perioden kan dessutom komma att förlängas i ytterligare två år om förhandlingarna om nya avtal på olika områden mellan EU centralt och de enskilda EU-medlemsländerna blir segdragna.