Mediestrategen Brit Stakston är sedan runt 2015 en av ledamöterna som sitter i mediestödsnämnden och beslutar om vilka nyhetstidningar som får stöd varje år. Samhällsnytt kan nu avslöja att Stakston själv har använt och berikat sig med mediestöd, detta på ett sätt som kan vara bedrägligt. Hon har fått mediestöd för sin mer eller mindre privata blogg Blankspot som hon driver tillsammans med den revolutionäre och våldsbejakande kommunisten Martin Schibbye.

I denna granskning utreder vi Stakstons projekt Blankspot och hennes roll som bidragstagare från sin egen myndighet.

Första gratisbloggen som får stöd i svensk historia

Under maj 2019 inkom Brit Stakston med en ansökan till den myndighet där hon själva sitter som ledamot. Hon ansökte om 358 000 kronor för ”innovations- och utvecklingsstöd”. Ansökan ser inte ut att ha något alls med hennes blogg att göra utan är i stället en förstudie om ”vilka allmänt tillgängliga tekniker och algoritmer inom artificiell intelligens som är av relevans för ett redaktionellt verktyg”.

För att vara berättigad till mediestöd ska den tidning man bedriver vara ”ett allmänt nyhetsmedium”.

MPRT:s regler för mediestöd 2019 kräver:

  • Att det är ett allmänt nyhetsmedium
  • 2,25 miljoner tecken för helåret
  • Att varje enskild utgåvo når upp till kravet på helårsbasis
  • Minst 45 godkända publicerade utgåvor per år
  • 1 500 regelbundna användare

Men Stakstons sida är egentligen ingen nyhetsmedia alls, i alla fall var den inte det tills hennes egen arbetsplats Myndigheten för Press, Radio och TV (MPRT) fattade beslut om att så var fallet.

”Sidan” kan följas här och de försöker knappt ens ge intrycket av att vara ett allmänt nyhetsmedium som nämndens föreskrifter gör gällande utan är istället en samlingsplats för de ämnesområden som Stakston och Schibbye själva tycker är intressanta, ofta flyktingar, situationen i Afrika, andra vänsterextrema aktivister eller reportage utan aktuellt nyhetsvärde.

Väldigt lite videomaterial ger dessutom ett granskande intryck och är ofta helt oklippta intervjuer – något professionellt redigerat material verkar de dessutom inte ha alls.

Förutom Siljan News, som till skillnad från Blankspot faktiskt är en nyhetstidning, är nu Blankspot, alltså presstödsledamoten Stakstons egen gratisblogg, ett nyhetsmedium berättigat till mediestöd.

Detta har aldrig tidigare hänt i svensk historia.

Felaktiga data och och uppgifter om användare

För att man skall vara berättigad till mediestöd under specifikt ett år behöver man god användarförankring och en viss mängd material för det föregående året. Stakston har sökt för 2019.

Vid en revision av Blankspots hemsida finner man 212 ”artiklar” för helåret 2018. Antalet tecken per publikation uppgår till ungefär 4 300 och detta ger i så fall runt 910 000 tecken med tillhörande bilder.

Dessa 910 000 tecken inkluderar dock material som ”Berättelser från Skåne” som innehåller hela 61 000 bokstäver i en enda ”nyhet” och ”Den långa vägen tillbaka” med runt 40 000. Två enskilda artiklar innehåller alltså över 10 % av allt textmaterial som Blankspot publicerat under ett helt år. Det finns ytterligare tio ”artiklar” med över 15 000 tecken. I sammanhanget kan nämnas att en 16-sidig papperstidning innehåller runt 55 000 tecken.

På Facebook finns 54 olika videos, men det är precis som med textmaterialet en komplett avsaknad av nyhetsbevakning och handlar i stället helt om Schibbyes och Stakstons privata projekt eller saker som relaterar till den förstnämndes upplevelser i Afrika. De har också lite material på Youtube (315 prenumeranter) and Soundcloud (64 följare) men detta material saknar helt användarförankring.

Totalt handlar detta om 1 364 minuter material. Sju stycken av Facebooksändningarna under 2018 utgör runt 50 procent av den totala sändningstiden där. Allt videomaterial som gruppen producerat på videokanalerna 2018 motsvarar cirka 1,1 miljoner tecken.

22 minuters tystnad räknas som bidragsgrundande

Minimikravet för mediestöd är 2,25 miljoner tecken på helåret men det finns också ett krav på att varje utgåva skall uppfylla ett minimikrav.

Om man mot förmodan skulle godkänna alla Blackspots publikationer som ”redaktionellt material” kan man beräkna det till 2,03 miljoner tecken för helåret 2018 med allt videomaterial inkluderat utan att ta hänsyn till bilder som de ofta tagit från externa källor. Det finns dock inte i närheten av 730 bilder på deras hemsida vilket medför att totalsumman för 2018 är för låg och inte når upp till kravet på 2,25 miljoner.

Det skall även nämnas i sammanhanget att ”Livepodd om ”Så funkar Sverige” av Matilda Westerman” startar med 22 minuter tystnad – något som alltså MPRT tycker motsvarar 18 000 tecken eller nästan arbetet med en halv veckotidning. Så många tecken kostar för en normal redaktion tiotusentals kronor att producera. Enligt MPRT:s nya ”regelverk” motsvarar dock runt 80 minuter ostrukturerat diskussion i en poddsändning arbetsbördan med en hel veckotidning.

MPRT vägrar lämna ut redovisning

Samhällsnytt har varit i kontakt med mediestödsnämnden som har vägrat beställa in och lämna ut Blankspots utgåvoprotokoll vilket har tvingat oss att genomföra det tidsödande arbetet själva och producera all information för analys.

MPRT meddelade oss:

Eftersom ärendet är utrett, mediet har redovisat projektet och mediestödsnämnden fattat beslut kommer vi inte begära in utgåvoprotokoll.

Detta trots uppenbara indikationer på fusk som kan verifieras med protokollet. Redovisningen över projektet var i detta läge bara tre månader gammal.

Når inte upp till kravet

Blankspot publiceras 52 gånger om året – detta framgår av revisorn Ingrid Svedin med HQV Stockholm:s intyg som nu har visat sig varit falska om inte annat okänt material från Blankspot existerar.

Ingrid Svedin - HQV Stockholm AB intyg

Teckenkravet i text och video som MPRT fastställt skall vara uppfyllt även på utgåvobasis, eller varje vecka i Blankspots fall med 43 500 bokstäver. Av alla veckor är det enbart 21 som uppfyller kraven.

Blankspot tecken per vecka 2018

Eftersom det krävs minst 45 godkända utgåvor, men Blankspot endast har 21, finns alltså inte en chans att Blankspot kan uppfylla kraven på utgåvobasis, något som grafen ovan illustrerar.

Oredigerat material utan nyhetsförankring

På hemsidan påstår Blankspot att de producerar 600 ”nyheter” om året. Vår sammanställning visar dock att nyhetssektionen enbart innehåller 212 artiklar för hela 2018 plus 68 ljud- och videoklipp.

Bland materialet finns helt oredigerade intervjuer från bokmässan 2018, livesändningar från ”fredsmanifestationer” och stora mängder material om Afrika som innefattar en 360 graders översikt av Eritreas huvudstad Asmara helt utan kopplingar till nyheter.

Intervjuer med asylaktivisten Fatemeh Khavari och vänsterpartisten Rossana Dinamarca återfinns också bland produktionerna. Programmen som ligger utanför Facebook saknar samtidigt helt den användarförankring som krävs av MPRT. De längre programmen är mest liveinspelningar helt utan redigeringar, ofta med brus och andra tekniska problem.

”Har inte gjort en egen granskning”

MPRT har tidigare gjort felaktiga helhetsbedömningar och lagt uppenbara bedrägerifall på utredning över två års tid, som de gjorde med Liberación, eller tillåtit rena översättningar som i fallet med Tempus – fall som Samhällsnytt avslöjade.

LÄS ÄVEN: Presstödsnämnden ignorerade regler – betalade ut en tiondels miljard till vänsterliberal tidning

För att få mediestöd gäller som sagt att en utgåva ska bestå av ett visst antal minimitecken. Samhällsnytt har dock fått ta del av Blankspots revisionsrapport gällande den tekniska redovisningen.

Vi intervjuar Elin Lööw på MPRT som reder ut regelverket:

Det ser ut som att Blankspot har delat upp sig i 52 stycken utgåvor?

– Så är det nog ja.

Det är väl så att man måste dela upp sin publikation i utgåvor där antalet minst måste vara 45?

– Ja, exakt.

Då blir det väl ett teckenkrav per utgåva? (red. anm. nyhetsmediet publiceras eller sänds minst 45 gånger per år där varje publicering motsvarar minst den totala årliga omfattningen delat med antalet utgåvor). Alla de 52 sändningar som Blankspot har gjort måste väl överstiga 2,25 miljoner delat med 52?

– Ja, så kan det vara. Jag är inte 100 procent inläst på regeln.

Det finns egentligen två teckenkrav. 2,25 miljoner på årsbasis och att varje utgåva skall omfatta sin procentsats av detta som ett lågvattenmärke?

– Varje utgåva måste nå upp till en viss procentandel.

Jag får 43 270 tecken per utgåva. Jag förstår att det är en helhetsbedömning och att det finns dubbelnummer och semestertider. I det ”gränslandet” ligger man under 35 000 för en utgåva borde den väl vara underkänd?

– Ja, precis.

För Blankspot 2018 hittar jag 212 artiklar och 68 videoklipp som samlats ihop från Soundcloud, Youtube och Facebook och tagit bort dubbletterna. De måste väl ta detta material och peta in varje enskild del i de 52 utgåvorna?

– Ja, precis.

Det går ju då inte att nå upp till nivån på årsbasis för varje enskild utgåva. Det hamnar inte i närheten på 43 000 tecken.

– Du är välkommen att skicka in ditt underlag till myndigheten.

Därefter menar Lööw att de skall utreda om de skall begära in Stakstons utgåvoprotokoll [red. anm. detta avslogs senare samma dag].

Borde det inte vara en mer detaljerad prövning för en sökande som själv sitter i nämnden?

– Vi tittar på ansökan och mediet inte personen som står bakom det.

Gör ni ingen revision av hemsidan? Ni jobbar ju med henne?

– Det finns en anledning till att vi har intygen från revisorn. Vi kan också göra egna granskningar, men i detta ärende har vi inte gjort det.

Revisorsinspektionen startar utredning

För att deras privata blogg skall få mediestöd krävs att en auktoriserad revisor utfärdar en del intyg som sen MPRT antar är korrekta när de delar ut bidragen. Eftersom det är en omöjlighet att Blankspot uppfyller MPRT:s hårt ställda krav är en utredning av denna revisor därför nödvändig.

Efter att Revisorsinspektionen tagit del av vår granskning har de gjort en anmälan mot Blankspots revisor, då tystnadsplikten annars står emellan det journalistiska arbetet och sanningen.

Vi tog kontakt med revisorn Ingrid Frisell Svedin som skrev under revisorsrapporten för runt ett år sen:

Man måste ju lämna in en teknisk redovisning till myndigheten för press, radio och TV. Är det något du kan göra? Alltså den som är baserad på utgåvoprotokoll.

– Nej, inte den tekniska. Alltså jobbar du på Blankspot?

Du har inte gjort den tekniska redovisningen för dem?

– Nej, det tror jag inte. Det kommer jag inte ihåg.

Det är ju en udda fågel så du kanske borde komma ihåg det? Den utgår ju från ett utgåvoprotokoll.

– Jag kan inte uttala mig om vad jag gjort så här på rak arm.

Det framstår alltså som att den 61-åriga revisorn Ingrid Frisell Svedin inte har kännedom om sin egna tekniska redovisning överhuvudtaget.

Revisor vägrar svara på frågor

I hennes rapport framgår att hon ”vet” att de har 2 378 användare och skall ha hämtat denna information från ”tredjepartsverktyget Google Analytics”. Hon skriver vidare att ”hon har” ett utgåvoprotokoll som omfattar 52 ”sändningar”. Hon intygar också att ”varje sändning minst omfattar” den totala årliga omfattningen delat med antalet utgåvor.

Detta innebär att varje ”sändning” skall ha omfattat 43 269 tecken som minst. Det innebär också att det totala årliga innehållet omfattar minst 2,25 miljoner tecken. Hon påstår att hon skall veta detta eftersom hon har ”granskat” de 52 utgåvoprotokoll som finns för varje publicering.

Detta kan dock inte ha skett, vilket vi redovisat ovan.

Därför har en mängd obesvarade frågor ställts till Svedin:

Har du haft direkt kontroll (möjlighet till egen analys) genom Google Analytics från företaget?

Antalet unika läsare mäts per vecka under de veckor det allmänna nyhetsmediet har utgivning. Hur har du gjort detta?

Hur har du filtrerat robotar och liknande?

Hur har du filtrerat bort besökare från andra länder?

Enbart de besök som omfattar visningar av minst två unika redaktionella innehållsobjekt får räknas med i underlaget. Hur har du gjort detta?

Är 2 378 ett medelantal för årets 52 veckor? Alltså varje enskild unik veckan har detta medelantal besökare?

Deras poddar på Soundcloud har runt 250 visningar per program. Hur har detta tagits hänsyn till? Detta material är i så fall exkluderat?

Ett förflutet med våldsbejakande kommunism och dåligt omdöme

En av grundarna till Blankspot, Martin Schibbye, har ett förflutet med Revolutionär Kommunistisk Ungdom. Han har senare varit nära ansluten till en afrikansk väpnad befrielsefront och dömdes till elva års fängelse av etiopisk domstol för främjande av terrorism.

Stakston har å sin sida tidigare uppvisat grav brist på omdöme. Hon skall ha gett sin dåvarande partner ett Amexkort som han sen handlade för 2,2 miljoner kronor på. Enligt en artikel i Aftonbladet skall hon ha påbörjat ett förhållande med personen i samband med att han satt i fängelse för bedrägeri.

När Amex sedan krävde Stakston på pengarna tyckte dock hon inte alls att det var hennes fel – istället skyllde hon på Amex och drog igång en lång civilrättslig process. Hon drog dessutom nyttja av sitt stora medienätverk och kommenterar i en av Aftonbladets artiklar:

– Jag fick till slut hjälp av Renée Nyberg på TV3 och Lennart Ekdahl på TV4. Och då svängde American Express.

Mediestöd trots jäv och ouppfyllda krav

Det är anmärkningsvärt att MPRT tillåter Stakston att sitta i nämnden som avgör mediestöd samtidigt som hon själv söker pengar därifrån. Det borde vara en uppenbar jävsituation.

Utöver det har vår granskning visat att Blankspot är långt ifrån att uppfylla de krav och miniminivåer som krävs för att få stödet.

Ändå beviljades hon stöd för Blankspot. Hur MPRT kommer att agera efter att denna information kommit fram är i dagsläget oklart.

Stakston har sökts på telefon vid ett flertal tillfällen.

I nästa del av granskningen av Stakston och Blankspot tittar vi närmare på deras eventuella brott mot spridningsförbudet enligt aktiebolagslagen.

LÄS ÄVEN: Medlemskap i privata föreningar som drivs av marxist-leninister ger gräddfil till statliga bidrag

Peter Magnusson