Nytillträdde premiärministern Boris Johnson möter nya bakslag i försöken att verkställa det brittiska folkets beslut att lämna EU. På måndagskvällen sade parlamentet nej till att utlysa det nyval som skulle kunnat skapa en starkare högermajoritet och därmed parlamentariskt stöd för ett Brexit med eller utan avtal.

Tidigare på måndagen aviserade talmannen John Bercow att han avgår om parlamentet röstar nej till nyval. Den påtryckningen räckte emellertid inte för att förmå nödvändiga två tredjedelar av parlamentet att säga ja. Tidigare misslyckades även förra premiärministern Theresa May med ett liknande försök att genom hot om avgång förmå parlamentet att rösta ja till det befintliga Brexit-avtalet.

Måndagens omröstning gällde nyval den 15 oktober, det vill säga innan det datum som Johnson satt upp som en absolut deadline för att lämna EU. Labour som ligger dåligt till i opinionen hade redan i förväg aviserat att man skulle motsätta sig nyval innan Brexit och att man flytta datumet ännu en gång fram till i januari nästa år.

Efter omröstningen var premiärministern kritisk och menade att om oppositionen vill dra Brexit i ytterligare långbänk så borde man gå med på nyval för att få folkets åsikt om det är detta man önskar eller om man tvärtom vill att folkomröstningsbeslutet nu verkställs.

Johnson bedyrade också att han och regeringen trots motgångarna ska fortsätta göra allt för att Brexit blir av den 31 oktober.

Johnson ska den 17 oktober resa till ett EU-möte i Bryssel för att försöka få igenom sådana ändringar i avtalet som skulle kunna leda till att det får det brittiska parlamentets godkännande. Signalerna från Bryssel är dock att man inte är beredd att göra annat än högst marginella avtalsändringar.

Ett annat bakslag för Johnson är att det ser ut som att en lag kommer att antas som gör det omöjligt att lämna EU utan avtal, en så kallad hård Brexit. Enligt Labour-ledaren Jeremy Corbin skulle ett avtalslöst utträde ”innebära en katastrof” för Storbritannien.