De tre regeringspartierna och Sverigedemokraterna presenterar nu en betydande omläggning av det svenska rättssystemet. Hjärtat i reformen är en förändring från ett historiskt gärningsmannafokus och ”daltande med kriminella” till en inriktning där brottsoffret och samhällets skydd står i centrum. Förändringarna är förankrade i det så kallade Tidöavtalet.

Ett av de mest utmärkande besluten gäller förändringar i direktiven till en pågående utredning om förstärkt samhällsskydd. Den initierades av föregående regering, under politisk press från Tidö-partierna då i opposition.

Kritiker ansåg att de ursprungliga direktiven inte var tillräckligt kraftfulla för att hantera samhällsproblemet. Nu skärps och tydliggörs uppdraget, vilket belyses i en debattartikel i SvD skriven av representanter från Tidöregeringen.

Automatisk frigivning i förtid tas bort och rymning kriminaliseras

I dagens system är villkorlig frigivning i förtid regel och praxis efter att endast två tredjedelar av den utdömda strafftiden avtjänats. Även när fången misskött sig grovt under fängelsevistelsen är det mycket ovanligt att sådan frigivning i förtid förverkas

Det nya förslaget innebär istället att villkorlig frigivning inte ska beviljas som huvudregel. Om villkorlig frigivning ändå beviljas, ska det tidigast ske efter att tre fjärdedelar av strafftiden avtjänats.

Vidare ska utredningen föreslå ändrade regler för prövotid efter villkorlig frigivning, för att säkerställa att den dömde kan bli föremål för övervakning och återfallsförebyggande åtgärder under en tillräckligt lång period efter frigivningen.

Det finns också förslag att kriminalisera rymning, vilket idag inte är olagligt. Detta gäller inte bara från fängelse, utan också från sluten ungdomsvård på SiS-hem, från häkte och från Migrationsverkets förvar. Det ska inte längre vara möjligt att rymma utan att riskera påföljder.

Ytterligare en stor förändring föreslås i form av en ny typ av straff, så kallad förvaringsdom. Detta straff skulle kunna användas mot särskilt samhällsfarliga och återfallsbenägna brottslingar.

Konkret innebär det att en notorisk återfallsförbrytare som inte anses rehabiliterad ska kunna hållas inlåst utan bortre tidsgräns på liknande sätt som idag gäller för psykiatrisk tvångsvård. SD ställde 2021 en skriftlig fråga från riksdagen till den förra regeringen men idén avvisades av dåvarande justitieminister Morgan Johansson (S).

LÄS ÄVEN: Rejäl straffrabatt för nysvensk som sköt ihjäl MED-politiker

Strängare straff för återfall, vistelseförbud & skärpta permissionsregler

Det finns också förslag om att skärpa återfallsregleringen, för att säkerställa att återfall i brott leder till strängare straff i betydligt fler fall än idag.

En tidigare föreslagen reform om ett nytt straff i form av vistelseförbud står också på utredningens agenda. Den dömde kan då förbjudas att vistas i ett visst geografiskt område. Nu uppmanas utredningen att komma med förslag på ännu strängare konsekvenser för den som bryter mot ett sådant vistelseförbud.

I ljuset av tidigare missbruk av permission där rymningar har skett föreslår Tidöpartierna nu att reglerna för permission ska skärpas. Permission inom kriminalvården innebär att en intagen får tillstånd att tillfälligt lämna anstalten under en bestämd tid.

Förslaget är att det ska bli svårare för individer som är aktiva i kriminella nätverk att få permission och att de ställs under striktare övervakning om de ändå beviljas permission.

LÄS ÄVEN: Gängkriminella ynglingar rymde – ingen ringde polisen

Tidöpartiernas mål

Genom att införa dessa reformer hoppas Tidöpartierna mer effektivt kunna bekämpa och trycka tillbaka grov organiserad brottslighet, samtidigt som brottsoffer skyddas bättre och samhällets skydd förstärks.

Tidöpartierna påtalar att det är förändringar som borde ha införts tidigare. Man deklarerar allmän att man ser fram emot att arbeta för ett tryggare och friare Sverige, där straffsystemet är rättvist och effektivt. Man flaggar dock för att det kommer att ta tid att se resultatet av dessa förändringar.

LÄS ÄVEN: Magdalena Andersson: Kommer aldrig någonsin samarbeta med SD