64-årige Bo Gunnar Hedlund, bosatt i Grythyttan, är invald i kommunfullmäktige i Hällefors sedan två mandatperioder tillbaka. Nu ställer han upp för omval igen. Hedlund är tidigare dömd för sexuellt utnyttjande av en minderårig flicka som var inneboende i familjen som fosterhemsplacerad, ett brott som han dömdes till fängelse för.

Det var 2004 som Hedlund förgrep sig sexuellt på en då minderårig flicka och för detta dömdes till 1 år och 6 månaders fängelse i tingsrätten. Hedlund överklagade domen till Göta hovrätt och angav i sin överklagan att det borde räcka med skyddstillsyn och deltagande i ett sexualbrottsprogram inom ramen för Frivården.

Hovrätten sänkte straffet
Hovrätten höll inte med. ”Hedlund har begått ett allvarligt” brott skriver hovrätten, ”som orsakat henne stor skada”. Man slår fast att ”ingen annan påföljd än fängelse kan komma ifråga”. Dock gick man med på Hedlunds andra yrkande om straffnedsättning och mildrade påföljden till 10 månaders fängelse. Man sänkte även skadeståndsbeloppet från 95 000 till 84 000 kronor.

I hovrättsdomen uppges att den unga flickan efter övergreppet på grund av koncentrationssvårigheter börjat klara skolan allt sämre. Hon lider av sömnstörningar och mardrömmar och vaknar kallsvettig på nätterna. Hon ser ofta Hedlunds händer framför sig och drabbas av äckelkänslor.

Flickan uppger till hovrätten också att hon går hos psykolog varje vecka, har kontakt med skolans kurator och dessutom får stöd och hjälp från Alla kvinnors hus.

Har inte informerat partiet
Bo Hedlund säger till Samhällsnytt att han inte vill prata om brottet. Han uppger vidare att han inte berättat för ansvariga inom Centerpartiet att han är dömd för sexuellt utnyttjande av minderårig. Han motiverar att han inte sagt något med att brottet begicks innan han började engagera sig aktivt i Centerpartiet.

Samhällsnytt har även talat med Lars-Göran Zetterlund, som står som förstanamn på Centerparitets kommunlista i Hällefors. Han bekräftar att Hedlund, så vitt han känner till, inte berättat om domen. Han uppger att han ska kontakta Hedlund och att styrelsen ska ta ställning till om denne fortsatt kan representera partiet.

Var fosterhemsplacerad hos familjen
Flickan som Hedlund förgrep sig på berättar för Samhällsnytt att hon vid den här tiden gick i skola på annan ort och bodde där i veckorna och på helgerna som fosterbarn hos Hedlund och dennes familj i Grythyttan. Planen var att hon skulle flytta till familjen som fosterhemsplacerad på heltid och detta var en invänjningsperiod.

Hon uppger också att hon upplever att övergreppet var planerat och inte spontant. Hedlund hade innan gjort ihärdiga försök att få sina egna yngre döttrar i säng för att bli ensam med flickan. Hustrun var vid tillfället bortrest på ridläger.

Särskilt svårt kändes det att det var en person som hon litade på och som skulle fungera som en trygg fadersfigur som begick övergreppet. Beroendeställningen var också skälet till att tingsrätten utdömde en strängare påföljd, som dock hovrätten senare mildrade.

Fortfarande rädd för att stöta på Hedlund
Hon berättar vidare att hon än idag ibland kan drömma mardrömmar om det inträffade. Hon bor nu långt ifrån Hedlund men fruktar att hon ska stöta på honom på någon hundutställning ute i landet eftersom de båda ställer ut hundar av samma ras. Hon säger att hon nu lever ett välordnat liv men tycker ändå att Hedlund förstörde hennes liv i en tid då hon redan hade problem.

Samhällsnytt avser att följa upp hur Centerpartiet i Hällefors väljer att hantera situationen när man nu fått kännedom om Hedlunds brottsliga bakgrund.