Polisens och åklagarmyndighetens kritiserade utpekande av Stig ”Skandiamannen” Engström som Olof Palmes mördare blir nu ett ärende för Justitieombudsmannen (JO).

Det var den 10 juni som polisen och åklagarmyndigheten höll presskonferens med anledning av att man lägger ned utredningen av mordet på dåvarande statsmininstern och S-partiledaren Olof Palme som resultatlöst har pågått sedan 1986. I samband med beskedet pekades också Stig Engström, även kallad ”Skandiamannen” ut som mördaren, detta utan att några ytterligare bevis eller indicier kunde redovisas utöver vad som tidigare varit känt.

Utpekandet fick skarp kritik från flera håll för att utgöra förtal av avliden, en brottslig handling som kan medföra fängelse i upp till två år. Att peka ut någon som förövaren till ett av 1900-talets mest uppmärksammade politiska mord kan betraktas som synnerligen allvarligt och därför kunna bestraffas med den strängaste påföljden.

Den som i det aktuella fallet kan ha gjort sig skyldig till brottet är chefsåklagare Krister Peterson som var den som under presskonferensen pekade ut Engström som den sannolike mördaren. En försvårande omständighet är att Engström är avliden och inte kan bemöta anklagelserena.

Utpekandet blir nu ett utrednngsärende för Justitieombudsmannen (JO) Per Lennerbrant som i ett pressmedelande berättar att han inleder ett så kallat initiativärende mot åklagarmyndigheten med syfte att fastslå huruvida chefsåklagaren gjort sig skyldig till ett brott som denne kan åtalas för.

Palmeutredningen och beslutet att nu lägga ned den har kantats också av annan kritik men det är frågor som Lennerbrant klargör inte omfattas av det aktuella JO-ärendet. Besked i ärendet kommer att dröja. Först ska Åklagarmyndigheten inkomma med ett yttrande hur man ställer sig till anklagelsen och det har man fram till den 16 november på sig att göra.

Relaterade artiklar i Samhällsnytt kan läsas HÄR.