Ordet cobot kommer från det engelska uttrycket ”collaborative-robot” vilket anses vara en robot som samarbetar med operatören för att nå ett uppsatt mål. 

En cobot är en robot som är avsedd att samarbeta med människor. Cobots har ofta mindre storlek och är mer flexibla än traditionella industrirobotar. Detta gör cobots perfekta för användning i många olika branscher, från tillverkning till medicin. Cobots kan användas för att hjälpa till med montering, packning och andra manuella processer.

De kan också användas för att hantera farliga eller skadliga material, så att människor inte behöver exponeras för dessa risker. I medicinsk robotik används cobots ofta för att assistera läkare och sjuksköterskor med patienter. Cobots kan hjälpa till att flytta patienter från en säng till en annan, samtidigt som den övervakar patienten för att se till att han eller hon är säker. 

Alla dessa användningsområden gör cobots till en spännande och prisvärd teknik för tillverkare, sjukhus och andra företag.

De kan också användas för att samla in inventeringsdata för företag, t.ex. för att spåra produkter på ett monteringsband eller hålla reda på förnödenheter i ett sjukhusrum. 

Cobots kan även används i forskningssammanhang för att hjälpa forskare att automatisera uppgifter som annars skulle ha krävt mänsklig arbetskraft. På det hela taget blir användningen av cobots allt vanligare inom alla branscher och sektorer på grund av deras många fördelar och tillämpningar.

Fördelar med cobots

Det finns många fördelar med att använda cobots inom tillverkningsindustrin och andra branscher. 

Cobotar är kostnadseffektiva, användarvänliga och flexibla att driftsätta. De gör automatiseringen enklare än någonsin för företag i alla storlekar över hela världen och är utformade för att arbeta tillsammans med människor. 

Några av dessa fördelar är deras förmåga att vara mer kostnadseffektiva än traditionella industrirobotar samtidigt som de kräver mindre utbildning för användarna.De är också mer samarbetsvilliga än traditionella robotar, vilket innebär att arbetstagarna lättare kan interagera med dem utan att behöva vara rädda för att skada sig. 

Som nämnts tidigare har cobotar ett brett tillämpningsområde och kan användas i många olika miljöer, t.ex. sjukhus, fabriker och forskningslaboratorier. I takt med att användningen av robotar fortsätter att öka är det troligt att deras fördelar blir ännu tydligare.

Eftersom cobots ofta är mindre och är mer flexibla än traditionella industrirobotar kan de användas i en mängd olika miljöer och tillämpningar.

På det hela taget finns det många fördelar med att använda cobots inom tillverkningsindustrin och andra industrier, men det är viktigt att noggrant bedöma sin egen situation innan man fattar beslut om att införa dem.

Finns det några nackdelar också?

Nackdelar med cobots

Trots de många fördelarna har cobots också vissa nackdelar som bör övervägas innan de implementeras i en produktionsmiljö. De kan till exempel bara utföra vissa uppgift som är fördefinierade av användaren och kan inte fatta beslut på egen hand. Detta innebär att arbetstagarna måste utforma varje uppgift för robotarna i förväg och ge detaljerade instruktioner om hur de ska utföra dessa uppgifter. Även om robotar kan öka effektiviteten i vissa situationer kan de inte alltid göra det. 

Eftersom de är små och ofta har begränsad räckvidd kan inte alla uppgifter utföras av en cobot. De kan också kräva extra inlärningstid för användarna, särskilt om de personer som interagerar med dem har liten eller ingen erfarenhet av robotar i allmänhet. Detta innebär att det är viktigt för företag att noggrant bedöma vilka typer av uppgifter som kan delegeras till cobots innan de gör ett sådant inköp.

En annan potentiell nackdel med att använda cobots är att de ibland kan störa mänskliga arbetstagare. Om till exempel två eller flera människor arbetar tillsammans på ett löpande band kan en cobot blockera vägen mellan dem och orsaka störningar i arbetsflödet. 

Därför är det viktigt att företagen tar hänsyn till hur deras cobotar kommer att interagera med den mänskliga personalen när de utformar och implementerar dessa system.

Populära runt om i världen

På det hela taget blir dock användningen av cobots alltmer populär runt om i världen. Cobots gör det också möjligt för människor att fortsätta utföra de uppgifter som kräver mänsklig intuition, t.ex. att interagera med patienter på ett sjukhus eller hjälpa en löpande band arbetare att utföra komplexa uppgifter. 

Därför kan vi förvänta oss att se fler cobotar användas i både nya och befintliga industrier under de kommande åren.

Om du överväger att införa cobots i ditt eget företag eller på din arbetsplats finns det några saker att tänka på.  För det första är det viktigt att välja rätt leverantör som har erfarenhet av att implementera och integrera cobots i befintliga arbetsflöden. För det andra måste du bestämma vilka typer av uppgifter du vill att dina cobots ska utföra. Och slutligen måste du ta hänsyn till de specifika behoven på din arbetsplats, till exempel om det är en stor fabrik eller ett litet kontor. 

Coboten kan lösa ett arbetsmarknadsproblem. Cobotar kostar en bråkdel av traditionella automatiserade system och har en kort återbetalningstid. Repetitiva uppgifter kan automatiseras så att personalen i stället kan få tid att göra mer kvalitativa uppgifter och utveckling. Det resulterar i bättre arbetsmiljö, mer konsekvent kvalitet och nöjdare medarbetare.

Sagts om cobotar

”De flexibla cobotarna gör inga misstag, såvida de inte är programmerade för misstag. En av våra cobotar har arbetat dygnet runt i två år, utan undantag.”

”Titta efter uppgifter där en person utför en eller två saker. Till skillnad från människor har robotar ”händer” som normalt fungerar bra för en eller två saker. Ber man roboten att utföra fler uppgifter kan roboten behöva byta hand. Det går att göra, men kostar mer och är mer komplext. Den typiska tvåstegsuppgiften kräver att man tar av en maskindel och inspekterar den.”

”Människor har fantastiska händer som kan göra en massa komplicerade saker. Robotar är inte lika duktiga. Många robotar använder enkla sugkoppar för att plocka upp saker eller en gripklo med två fingrar för att greppa något, eller hålla ett glas vatten. Om uppgiften kräver fingerfärdighet är den inte en bra kandidat för automation – ännu.”

Funderar du på att införa cobotar?

”Cobotar har mycket att erbjuda. Om man undrar om automation kan hjälpa en att öka produktiviteten, förbättra kvaliteten och sänka kostnaderna är det en god idé att börja med att ta en runda på golvet och se på dem som arbetar där.”

”Det kommer att säga en hel del om var och hur man ska börja.”

”Vad ser du när du betraktar människor i arbete? Vilka uppgifter har du upptäckt som bättre kan utföras av en cobot?”