Socialstyrelsen publicerade häromveckan en sammanställning titulerad ”statistik om smittade och avlidna med covid-19 bland äldre efter boendeform”. Statistiken visar att fram till och med den 28 april är det 1877 personer 70 år eller äldre som officiellt dött av covid-19. Dokument visar också att hälften av de döda i åldersgruppen var inskrivna på ett så kallat ”särskilt boende”, i dagligt tal ålderdomshem, och även avled där utan att få komma till sjukhus.

Kombinerar man Socialstyrelsens uppgifter om dödstalen bland äldre med samma myndighets uppgifter om var äldre människor som avlidit av covid-19 dör så framgår att ytterst få av de som bor på äldreboenden har dött på sjukhus. Statistiken över dödsorsaksintyg visar att 979 av de 1877 personer över 70 års ålder som dött på grund av covid-19 dog på ett särskilt boende.

Få coronasjuka på äldreboenden får sjukhusvård

Antalet personer inskrivna på ett särskilt boende som dött av covid-19 är alltså i princip identiskt med antalet personer som dött av covid-19 där dödsfallet ägde rum på ett särskilt boende. Detta betyder i klartext att det nästan aldrig förekommer att personer på äldreboenden beviljas sjukhusvård för covid-19.

Det kan förstås förekomma att personer på äldreboenden får adekvat vård i form av exempelvis syrgasbehandling. Uppgifter från olika platser i landet som publicerats i bland annat facebookgrupper vittnar dock om att tillgången på syrgas för de äldre ofta är mycket begränsad och att man istället för hjälpande syrgas drogar ned de sjuka äldre med morfin. Det försvagar andningsfunktionen och leder till en snabbare men möjligen också mer ångestfri död.

Värt att notera är att det enligt Socialstyrelsens rapport är något fler som dör på grund av covid-19 där själva dödsfallet äger rum på ett särskilt boende än det antal döda av covid-19 som är inskrivna som bosatta på särskilda boenden. Henrik Lysell som är statistikansvarig på Socialstyrelsen lämnar följande förklaring:

Precis som du har sett så finns det ett större antal individer som avlidit på särskilt boende än som faktiskt haft detta som insats. Anledningarna till denna märkliga differens är vad jag kan tänka mig två, varav den första förmodligen är den minst förklarande.

1) Personer har flyttat till särskilt boende men gjort detta kort tid innan dödsfall. Vi hinner då inte få in uppgifter till registret om insatsen men på dödsorsaksintyget kommer SÄBO att anges..

2) Det finns flera vårdformer, hospice, korttidsboende m fl som inte specificeras på dödsorsaksintyget som kategorier som går att ange. Förmodat så finns det vårdinrättningar som vi på Socialstyrelsen inte skulle ange som SÄBO men som av kliniker anges som just detta på dödsorsaksintyget (istället för ”sjukhus” som är alternativet givet de kategorier som finns på intyget).

Hemmaboende äldre coronasjuka får komma till sjukhus

I rapporten kan man se att det bara är 59 personer över 70 års ålder som inte bor på ett äldreboende som dött hemma. Samtidigt är det 811 hemmaboende personer i åldersgruppen som dött på sjukhus.

Mer än nittio procent av de över 70 års ålder som dör i corona och som inte bor på särskilda boenden tycks alltså ha beviljats någon form av sjukhusvård.

Om du är över 70 år och vill ha möjlighet till sjukhusvård när du drabbas av covid-19 så har du alltså goda möjligheter att få det – så länge du inte är inskriven på ett ”särskilt boende”.


Utdrag ur Socialstyrelsens rapport. Hälften av de döda över 70 är inskrivna på särskilt boende.