Massvaccinering har nu inletts även i Sverige i hopp om att få bukt med den corona-pandemi som lamslagit samhället. Studier visar dock att de vaccin som erbjuds eventuellt bara skyddar mot att smittas i tre till fyra månader. Därefter riskerar man åter att få sjukdomen eller behöver vaccinera sig på nytt. Det rapporterar bland annat SVT.

Statstelevisionen har låtit Matti Sällberg, professor och vaccinforskare vid Karolinska Institutet, svara på ett antal frågor från allmänheten. En tittare undrar om det stämmer att vaccinet ger immunitet endast i nio månader.

Enligt Sällberg är det ”ingen dålig gissning” då det finns en förhoppning om att vaccinet ska skydda mot smitta i någonstans mellan sex och tolv månader. Han understryker samtidigt att garantitiden för skydd är väsentligt lägre, endast tre till fyra månader.

För att uppnå en den immunitetstiden krävs dessutom dubbla vaccinationer, en dos räcker inte. Uppgifterna gäller det vaccin som tagits fram av Moderna och som nyligen godkänts för storskalig vaccinering i EU och därmed Sverige.

Det framgår inte om konkurrerande leverantörers vacciner har samma, kortare eller längre immunitetstid. I dagsläget kan den som vill vaccinera sig dock inte välja vilket av vaccinerna man ska ta. Det är enligt Sällberg inte ens säkert att man har rätt att få veta vilket av vaccinerna man ges.

En följdfråga som professorn kommenterar är om det har gjorts tester på biverkningar för personer som vaccinerat sig ett upprepat antal gånger. Svaret är att inga sådana data finns.

De studier som hunnit göras för att snabbt få ut vaccinerna på marknaden grundar sig, både vad gäller effekt och biverkningar, på två doser. Vilka eventuella ökade risker för biverkningar som upprepad påfyllning av immunitetsskyddet kan ge är i nuläget oklart och enligt Sällberg något som behöver följas upp.