LEDARE • ”Att göra förutsägelser är svårt – särskilt om framtiden”, lyder ett talesätt som myntades av den amerikanska skribenten med mera Alice Roosevelt Longworth, dotter till USA:s 26:e president Theodore Roosevelt. Många äro idag kallade att vara vår tids orakel i Delfi, att uttala sig om framtidens klimat och att göra det i lika tvärsäkra som domedagsprofetiska ordalag.

Till den skaran hör meteorologerna på skattefinansierade SVT. Många menar dock att de har påtagliga problem med att ens pricka rätt vad vädret nästkommande dag ska bli och ifrågasätter med utgångspunkt i detta om inte spådomar som sträcker sig decennier eller mer in i framtiden bör tas med en hälsosam nypa salt.

Ett annat och än mer känt talesätt är det om att ”ropa varg”. Det har sitt ursprung i en fabel av den antika grekiska filosofen Aiposos. I över 50 år har klimatalarmister ropat att jordens undergång i en klimatkatastrof bara är 10 år borta, och haft fel varje gång.

Likheter mellan religiösa sekter och klimatalarmister

Många ser tydliga likheter mellan dessa klimatkatastrofens alarmister och de religiösa sekter som tror sig ha särskilda profetiska gåvor och återkommande och lika tvärsäkert varje gång basunerar ut ett datum för den yttersta dagen, apokalypsen, Armageddon eller vad de nu väljer att kalla det.

SVT:s väderspåmän och -kvinnor varnade i ödesmättade ordalag om att juli månad här hemma skulle bli den varmaste i mannaminne och målade i ordalag som förde tankarna till gammaltestamentliga farsoter upp scenarion med svår torka och skenande skogsbränder. Verkligheten blev en väsentligt annan.

Att ännu en förutsägelse slagit fel och att dessa tenderar hopa sig till en allt större och iögonenfallande hög, tar somliga som intäkt för att drista sig ifrågasätta huruvida klimatalarmisterna verkligen har så torrt på fötterna som deras trosvissa sturskhet kommunicerar.

Ha rätt men tyck ”fel” – bli uppläxad av SVT

Men de som gör detta får nu – för sina skattepengar – finna sig i att bli titulerade med förklenande epitet. På SVT anser man att det ligger gott och väl inom ramen för påbjuden saklighet och objektivitet som public service-aktör att näpsa och förminska den som – med stöd i fakta – undrar lite över denna mediejättes ensidiga klimatalarmism.

För på SVT har man alltid rätt – även när man har fel. Om verkligheten har oförskämdheten att inte efterrätta sig den goda och politiskt korrekta värdegrunden, då är det verkligheten det är fel på – inte SVT.

Sålunda tar man i huset på Gärdet i Stockholm lite av de nio årliga miljarder som statens fogdar tvångskonfiskerat från svenska folket för denna omistliga medieverksamhet för att förklara för sina tittare och läsare att det finns ”klimatförnekare” därute som nu får ”vind i seglen”.

2+2=5 – om stats-TV säger det

Folk kan ju annars få för sig att det är SVT som är förnekarna, som vidhåller något som inte förefaller ha stöd i sinnevärlden. Men så är det inte, får vi veta. Att förneka är att säga emot det vänsterliberala politiska och mediala etablissemanget – även när de hävdar att 2+2=5.

Svenska folket måste förstå att de lierar sig med den onda sidan, låter sig frestas av Djävulen om de där de huttrade och frös i juli var så svaga i tron att de avföll från den rätta Greta-läran och konverterade till den kätterskt ”klimatförnekande”.

Skojar bort sin propaganda och folkuppfostran

För att det inte ska låta så totalitärt propagandistiskt och folkuppfostrande som det faktiskt är, skojar SVT till det lite med att ”känslan av utebliven supersommar har klöst djupa sår i svenska folksjälen” – man vill ju nå även de som inte är lagda åt det klimatångestfyllda hållet och som tycker att lite mer sol och värme på semestern inte nödvändigtvis är något att tycka illa om.

Man rekapitulerar hur man i maj och juni från TV-huset spred långtidsprognoser där det utlovades en kommande värmebölja liknande den under sommaren 2018 – den enligt många bästa svenska sommaren sedan fotbolls-VM-sommaren 1994.

Men i stället för SMHI:s och MSB:s varningar om ”extrem brandrisk” i stora delar av landet var det så blött i markerna att man inte skulle kunnat göra upp en eld, även om man mot förmodan velat.

Den extrema värmen uteblev och industrisemestern präglades för många av ovädret Hans, sydväst-hattar och gummistövlar i stället för Hawaii-skjortor och soliga grillkvällar”, kåserar SVT. Men man framhåller samtidigt att detta inte får tas som intäkt för att rikta kritik mot statstelevisionens kompakt klimatalarmistiska rapportering eller hur SVT:s medarbetare och ledning framställer den sortens nyhetsförmedling som sakliga fakta och objektiva sanningar.

Skattefinansierad skampåle för avfällingar

Det finns dock de som ändå meddelar avvikande uppfattning. Det gör man i sociala medier – ni vet såna där plattformar där kreti och pleti fortfarande får skriva lite vad som helst, även om stora ansträngningar görs för att ändra på det. Dessa personer hänger SVT ut med skärmdumpar och kallar inkvisitoriskt för klimatförnekare, andra till varnagel att inte följa deras exempel för att inte också hamna vid stats-TV:s skampåle.

”Klimatförnekare” uthängda av SVT.

När sådana personer – som alldeles säkert ingår i ryska påverkansoperationer – påtalar de påtagliga diskrepanserna mellan SVT:s prognoser för juli och hur månaden sedan blev, så sätter mediejättens journalister ordet ”bevis” inom citattecken för att signalera hur fel det är att dra slutsatser utifrån fakta i stället för utifrån vad det står i Gretas lilla gröna.

Förklarar ”hur det ligger till”

Att SVT ideligen beslås med att ha helt fel i sina korttidsprognoser från den ena månaden till nästa, tolkar dessa personer i behov av politisk omskolning som att risken för fel är ännu större när de siar om en framtid som ligger 50 eller 100 år bort. Men det är såklart befängt att resonera på det sättet, förklarar SVT – och dessutom moraliskt förkastligt.

Statstelevisionens meteorolog förklarar för alla presumtiva tvivlare och avfällingar ”hur det ligger till”. Tack för omsorgen om oss som gått eller är i färd med att förirra oss vilse.

I andra länder med statskontrollerade medier av det slag som SVT har som förlagor kan dissidenter som ifrågasätter vad som däri skrivs påräkna stränga straff. Sovjetiska Pravda (”Sanningen”) rapporterade ensidigt om rekordskördar från de kommunistiska kolchoserna. Att det i verkligheten varit missväxt och svält var inget som fick stå i vägen för den enda rätta politiken.

”Liberal demokrati” – en förädling

Den som knystade om detta kunde påräkna en enkel biljett till Gulag. I Sverige blir man än så länge bara berövad heder och ära av SVT och kanske socialt bestraffad i civilsamhället. Men det skissas just nu på att begränsa yttrandefriheten på andra områden så vi ska alls inte utesluta att det kan bli straffbart att ”förneka klimatet” också.

Åtgärder av det slaget brukar kallas för ’liberal demokrati’. Det är en förädlad form av den gamla vanliga men nu förlegade demokratin där man från det folk varifrån all offentlig makt i Sverige utgår, plockar bort de som tycker ”fel” så att alla politiska beslut alltid blir ”rätt”. Det kan väl ingen ha några invändningar emot…