➤ Redan i januari 2016, i spåren av asylkaoset hösten 2015, skärpte Danmark gränskontrollerna gentemot Tyskland. I september i år skärptes gränsbevakningen ytterligare, bland annat genom att soldater sattes in. Nu stramar man åt gränskontrollerna ytterligare efter ett beslut i Folketinget.

Stickprovskontroller och kontroller av misstänkta fordon kompletteras nu med obligatorisk registrering av varje fordon som passerar gränsövergångarna från Tyskland till Danmark. Alla fordons registreringsskyltar ska läsas av med kamerasystem av det slag som används för trängselavgifter.

Sådana system sätts nu upp vid de fem stora övergångarna i Frøslev, Padborg och Kruså samt färjehamnarna i Rødby och Gedser. Nya bemannade kurar för manuell kontroll av passerande fordon inrättas också.

Patrullbilar ska vara i rörelse vid samtliga gränsövergångar för att kalla in fordon som man bedömer att det finns ytterligare anledning att genomsöka närmare. Omärkta civila fordon som passerande inte kan identifiera som tillhörande tull och gränspolis ska också användas. Gränsövervakning från luften med helikopter införs också.